Amb l'activitat econòmica paralitzada gairebé completament durant setmanes, el paper que exerceixen les entitats financeres resulta ara més rellevant que mai. Proporcionar liquiditat a el sistema ha estat determinant per mitigar els efectes de l'aturada dràstic d'activitat que ha provocat la crisi sanitària i ho seguirà sent per iniciar la reconstrucció econòmica, la generació de riquesa i el manteniment de l'major nombre de llocs de treball a mitjà i llarg termini.

Els bancs estan sent el vehicle que fa possible que els crèdits i avals posats a disposició per l'administració pública arribin allà on són ara més necessaris.

En aquests moments tan crucials per al futur del conjunt de la societat, el sector financer s'ha convertit en el motor per reactivar l'economia i donar l'oxigen necessari a el teixit productiu i a les capes més desafavorides i afectades de la població espanyola.

Mesures financeres

Les entitats de crèdit adherides a CECA (CaixaBank, Bankia, Kutxabank i Cajasur Banc, NCG Banco, Unicaja Banc, Ibercaja Banc, Liberbank, Caixa Ontinyent, Caixa Pollença i Cecabank) estan canalitzant els avals de el programa ICO, dotat amb 100.000 milions d'euros, per preservar la liquiditat de les empreses i autònoms en un context de caiguda dràstica de l'activitat empresarial.

Fins al 31 de maig s'han concedit un total de 177.240 operacions per import de 20.068.000 d'euros. En aquest context de recessió, la pèrdua d'ocupació o la reducció d'activitat de negocis particulars fan que algunes famílies tinguin dificultats per fer front als pagaments de la hipoteca. De fet, en un escenari de recuperació gradual, la previsió de el Banc d'Espanya és que l'atur s'acosti a l'20%.

Les entitats financeres estan concedint moratòries per l'ajornament de les quotes de préstecs hipotecaris, dirigides a aquelles persones que com a conseqüència de la crisi sanitària, s'han vist econòmicament afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació o s'enfronten a un cessament o reducció de seva activitat econòmica o altres circumstàncies. Fins al passat 31 de maig, les entitats de CECA han formalitzat 329.027 operacions de moratòria de préstecs per un import total de 15.610 milions d'euros.

Una altra de les accions implementades ha estat l'avançament de les prestacions per desocupació a més de 3 milions de treballadors i de pensions de jubilació a més de 9 milions de beneficiaris. La bateria de mesures activades per les entitats de CECA és àmplia i es pot consultar a la seva web http://www.ceca.es/medidas_entidades_covid/

Obra i acció social

De forma paral·lela als serveis oferts pels bancs i caixes, l'Obra i Acció Social de les fundacions de CECA s'ha bolcat en programes d'ajuda als grups més desfavorits de la població.

L'activitat dels bancs d'aliments, el suport assistencial, la donació de material sanitari necessari en les UCI o programes d'educació financera, són algunes de les tasques que duen a terme aquestes institucions de forma diària. Amb una inversió propera als 135 milions d'euros per potenciar els programes existents i activar altres de nova creació, durant aquests mesos, aquesta tasca, tan important com sovint invisible, ha cobrat més valor que mai.

És probable que en els pròxims mesos augmentin la desigualtat i la pobresa, com a conseqüència d'aquesta crisi i un cop més, com ha passat sempre, l'Obra i Acció Social estarà al costat d'aquells que més ho necessitin. Per això és tan important el paper d'aquestes institucions i dels professionals i voluntaris que treballen per fer realitat aquesta impressionant missió.