Un dels molts efectes que la crisi del Covid-19 ha tingut sobre el mercat immobiliari és que l’inversor financer s’ha absentat de les operacions de compravenda de vivenda residencial durant el període que dura la pandèmia. Durant el primer semestre les transaccions realitzades per aquest tipus de comprador han descendit fins al 23,3% des d’un proporció molt més gran en anys anteriors. El percentatge màxim d’inversors es va assolir el 2017, amb gairebé el 30% de les compravendes realitzades, segons posa de manifest un estudi sobre el mercat immobiliari en el primer semestre de l’any realitzat per Tecnocasa i la Universitat Pompeu Fabra (UPF). «L’inversor comença a desaparèixer del mercat residencial», ha comentat José García-Montalvo, professor de la UPF que col·labora en l’estudi de la immobiliària. «Al març, els inversors surten de la borsa davant les males expectatives del mercat, però encara es mantenen en el mercat immobiliari. Després, la incertesa també plana sobre l’activitat residencial paren també la inversió», ha comentat Montalvo.

La retirada dels inversors financers del mercat immobiliari, previsiblement tindrà un efecte en el nombre de transaccions per al conjunt de l’any, tot i que segons els responsables de l’informe pot veure’s compensada pel canvi d’ús d’una altra part de l’oferta, principalment dels apartaments turístics, que en una proporció significativa s’estan transformant de lloguer de temporada o «residència simplement de lloguer», destaquen.

Amb ells, en part, fora del mercat, però també les famílies, que han preferit estalviar que entrar en la despesa de béns de consum duradors -com la vivenda-, el cert és que el nombre de transaccions s’ha reduït i també els preus. El preu de la vivenda utilitzada a Espanya va descendir en el primer semestre del 2020 un 4,94%, cosa que situa el metre quadrat en 2.245 euros. Es tracta del segon semestre consecutiu en què el preu de la vivenda descendeix, ja que en el segon semestre del 2019 i en taxa interanual, la vivenda va baixar un 2,1%. Les ciutats de Madrid (4,46%) i Barcelona (7,21%) presenten dos dels descensos més importants. Les dues capitals ja van ser les primeres a iniciar la baixada de preus fa sis mesos i són també les poblacions que marquen el camí i el que després succeirà a la resta de poblacions del país. «El mercat reflecteix la tendència de contenció de preus que ja s’havia posat de manifest a finals del 2019», ha explicat García-Montalvo.

Mercat del lloguer

També el mercat de lloguer es mou cap a la contenció dels preus, particularment al mercat de Barcelona, on la franja de rendes d’entre 600 i 800 euros ha passat del 31% al 50% en aquest primer semestre. «Això indica clarament que els preus s’estan movent a la baixa», ha explicat Lázaro Cubero, responsable del departament d’anàlisi de Fotocasa.

Destaca la immobiliària, que va mantenir la seva activitat durant els mesos de l’estat d’alarma en la mesura possible, que s’ha produït un acostament dels venedors a la realitat del mercat. Almenys a Barcelona, on ha fet 350 vendes, 184 hipoteques i 363 lloguers. «La diferència entre el preu de sortida de les vivendes a la venda i el de compra final ha registrat una variació només del 5%. «Els nostres preus sol ajustar-se bastant al valor de mercat i evitem diferències del 20% com passa amb altres portals immobiliaris, tot i així hi ha hagut una certa correcció respecte a la pretensió dels venedors», ha comentat Vittorio Rossi, president de Tecnocasa.