L'Institut de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) i la Federació Nacional de Treballadors Autònoms (ATA) alerten de les conseqüències de la doble càrrega de treball de les dones que treballen per compte propi. Segons dades que han donat a conèixer aquest dijous, el 44% de les dones autònomes afirmen portar el pes elles soles de la cura de menors i familiars dependents a més de la seva feina, percentatge que puja fins al 50% en el cas de les tasques domèstiques. Les dues entitats han posat en marxa una campanya per conscienciar els autònoms sobre els riscos per la seva salut física i psicosocial que suposa el fet d'intentar combinar l'extensa jornada de treball amb les responsabilitats familiars.

L'exposició a aquests riscos és molt més gran en el cas de les dones autònomes, que tenen un 30% més d'exposició la doble jornada, la laboral i la de cures. Davant d'aquestes dades, únicament el 7,4% dels homes autònoms afirma que la cura de familiars i menors és responsabilitat exclusiva seva i que l'11,1% es fa càrrec en exclusiva de les tasques domèstiques, a més del seu treball com a autònom .

L'associació ha remarcat que ser autònoma i dona suposa moltes vegades una "excessiva càrrega de treball que sense les mesures preventives adequades pot repercutir en la salut". "Aquesta doble càrrega de treball porta amb si moltes vegades estats de fatiga, mal de cap, dolors musculars, alteracions de son o ansietat", assenyala Elena Melgar, directora de Projectes d'ATA. Per això, "es fa necessari ser conscient d'aquests riscos, conciliar de forma real la vida familiar i laboral duent a terme horaris racionals, separant la vida personal i professional", ha afegit.