01 de agost de 2020
01.08.2020
Diari de Girona

CDO, obligacions de deute garantit

31.07.2020 | 23:51
CDO, obligacions de deute garantit

Tenim encara recent en la memòria la crisi de les subprime, també coneguda com crisi de les hipoteques escombraries als Estats Units, els efectes van arrossegar l'economia global i va desencadenar la crisi financera de 2008. Sense perdre de vista el concepte d'agrupació o titulització de deute, definiré de la manera més senzilla possible els CDO: obligacions de deute garantit. El terme CDO ve de Collateralized Debt Obligations, encara que en castellà s'utilitza el terme obligaciones de deuda garantizada. I d'acord amb la seva denominació es poden definir com títols on el col·lateral (garantia) és deute. Aquest deute pot ser de diversos tipus:

Bons: CBO ( Collateralized Bond Obligations).

Préstecs bancaris: CLO ( Collateralized Loan Obligations).

Hipoteques: CMO i MBS ( Collateralized Mortgage Obligations i Mortgage-Backed Securities)

Seniority o qualitat creditícia:

Els CDO són derivats de crèdit que serveixen als bancs per obtenir liquiditat, transformant els seus actius a llarg termini (deute). Aquesta transformació es realitza mitjançant titulització de deute fora del balanç de banc. Per això s'utilitza una societat especial o SPE ( Special-Purpose Entity) constituïda amb l'objectiu de comprar i gestionar aquests actius de banc (deute) per després vendre'ls a inversors en el mercat.

Com he esmentat, aquests actius col·laterals poden ser qualsevol tipus de deute i habitualment són bons, hipoteques o préstecs. En el cas que la societat especial no pugui pagar als inversors l'interès pactat, els CDO queden recolzats per la seva col·lateral -aquests actius de deute. Per tant, en funció de quin tipus de deute continguin, els CDO tindran millor o pitjor qualitat creditícia.

A grans trets, queda clar que els CDO empaqueten deute que els bancs poden vendre per obtenir liquiditat mitjançant una SPE. I en funció de la qualitat creditícia ( seniority) del deute que contenen, els CDO es classifiquen en diversos trams o tranches (de major a menor qualitat): sènior, mezzanine i subordinada.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook