La crisi del coronavirusLa demarcació ha tancat el mes de juliol amb 42.506 aturatsperò, tenint en compte que el juliol és un dels mesos més forts de la temporada turística i l'avantsala de l'agost, la recuperació ha estat ínfima.

Si es tira un any enrere, la diferència percentual se situa en xifres inferiors al juny però molt a prop del 40%, amb un 38,4%. I tot plegat en un mes en què, habitualment, el sector turístic i l'hostaleria s'enduien el gruix de les contractacions. De fet, durant el mes de juliol l'afiliació a la Seguretat Social'un any per l'altre, però, la demarcació ha perdut 23.906 llocs de feina.

Les dades fetes públiques pel Ministeri de Treball evidencien de nou com la pandèmia continua impactant en l'economia gironina, marcada pels rebrots, que han incidit en el mercat laboral i no han compensat els llocs de treball que la crisi de la covid-19 ha destruït.

Segons recull l'estadística, aquest juliol l'atur ha baixat en 3.017 persones a la demarcació. Una dada que suposa un 6,63% menys en comparació amb el mes de juny.

Les comarques gironines, però, no són l'únic territori on s'ha reduït la desocupació. A Lleida, ha baixat en un 3,54% i a Tarragona en un 4,53%. La demarcació de Barcelona, en canvi, ha experimentat una reducció del 2,57%.

Afectació a tots els sectors

La crisi sanitària ha tocat de ple en determinats sectors. Durant el mes de juliol, el sector serveis ha enviat a l'atur 2.895 treballadors seguit de la indústria (145) i la construcció (69). A l'agricultura, en canvi, en part per les campanyes de recollida del sectors, s'ha reduït l'atur en 22 treballadors.

A hores d'ara, a les comarques gironines hi ha 42.506 aturats. Si la xifra es compara amb la del juliol de l'any passat, el resultat revela gairebé un 39% més. Aquest increment és el més elevat de Catalunya en termes relatius si es tenen en compte la resta de demarcacions. A Lleida, per exemple, l'increment és del 28,17%, a Barcelona del 29,23% i a Tarragona, del 36,54%.

Per sectors, el que concentra més desocupats és el sector serveis amb 30.420 que, tot i l'increment de turisme nacional, s'ha vist afectat pels rebrots.

24.000 llocs de feina destruïts

Al costat de les dades d'atur, n'hi ha d'altres que també demostren l'impacte de la pandèmia en l'economia gironina. Es tracta de les afiliacions a la Seguretat SocialSegons recull l'estadística del Ministeri, amb relació al mes de juny les comarques gironines han sumat 18.578 afiliats (un 5,92% més). Un reflex, en part, d'un dels mesos més forts de la temporada turística. Tot i això, en comparació amb el juliol de l'any passat, hi ha un 6,71% menys d'afiliats a la Seguretat Social, 23.906 persones menys.

Menys nous contractes

D'altra banda, l'estadística del Ministeri també recull que, amb la represa, la contractació ha continuat remuntant. Durant aquest mes de juliol, s'han signat 32.052 contractes (12.553 més que al juny). Però si la dada es compara amb la mateixa de l'any passat, aleshores en comptes d'un increment, allò que reflecteix l'estadística és just el contrari. I és que, en comparació amb el juliol del 2019, s'han fet 5.547 contractes menys, el que suposa una variació del 14,75%.

Si es passa la lupa pels gairebé més de 32.000 contractes signats el mes passat, 25.621 corresponen al sector serveis, seguit del de la indústria amb 4.723 i el de la construcció amb 1.286. La temporalitat, però, continua imperant: 27.214 són contractes temporals.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus