08 de agost de 2020
08.08.2020
Diari de Girona

Set de cada deu empreses espanyoles necessitaran finançament fins a finals d'any

?El Banc d'Espanya considera que aquestes companyies podrien requerir 230.000 milions d'euros com a conseqüència de la crisi econòmica provocada per la pandèmia de coronavirus ?Els avals públics per als crèdits a les empreses podrien permetre cobrir tres quartes parts d'aquesta quantitat

08.08.2020 | 00:11
Set de cada deu empreses espanyoles necessitaran finançament fins a finals d'any

El Banc d'Espanya estima que entre un 67% i un 69% de les empreses no financeres espanyoles presentarà necessitats de finançament entre abril i desembre d'aquest any, de manera que podrien superar els 230.000 milions d'euros com a conseqüència de la crisi de la covid- 19, una xifra que calcula que podria cobrir-se en tres quartes parts gràcies als avals públics per als crèdits a les empreses. A més, un 40% de les empreses han pogut fer front a la situació sense registrar dèficit de liquiditat ni un deteriorament de la seva situació patrimonial.

Així es desprèn de l'informe «Les necessitats de liquiditat i la solvència de les empreses no financeres espanyoles després de la pertorbació de la covid-19», elaborat i publicat aquesta setmana per l'organisme supervisor a través d'un exercici de simulació de les necessitats de liquiditat de les empreses derivades, a partir de tres escenaris macroeconòmics alternatius, tant dels possibles dèficits generats per l'evolució de l'activitat d'explotació com de les inversions en actius fixos i les amortitzacions de deute financer.

L'organisme assenyala que la paralització de gran part de l'activitat econòmica per les mesures de contenció de la covid-19 està provocant una reducció brusca dels ingressos per a una proporció molt alta de les empreses espanyoles, quelcom que suposarà que moltes d'elles hauran de demanar nous recursos financers per fer front als pagaments corrents i als derivats de les seves decisions d'inversió en actius fixes i a les amortitzacions de deute.

Entre les opcions esmenta els seus actius líquids com els dipòsits bancaris, o bé recórrer a l'import no disposat de les línies de crèdit, així com a finançament extern, com els préstecs bancaris, desinversions o a noves aportacions de capital dels socis.

L'estimació de l'import global de les necessitats netes de liquiditat de les empreses no financeres entre abril i desembre se situaria entre els 224.000 i els 238.000 milions d'euros, depenent de l'escenari considerat, en un 90% per l'amortització del deute, sent la contribució associada al dèficit generat per l'activitat d'explotació i per la inversió en actius fixos comparativament menor.

El detall per trimestres evidencia que el dèficit més elevat es generaria entre abril i juny (entre 103.000 i 108.000 milions d'euros), mentre que en els següents trimestres els imports s'anirien reduint progressivament, a mesura que es recuperés gradualment l'activitat.


Més amortitzacions

Aquest perfil decreixent també s'explica pel fet que les amortitzacions del deute són superiors en el primer trimestre, donada la concentració de venciments en els primers mesos i el cas que aquests es financen més enllà del 2020.

Entre abril i desembre de 2020 entre un 67% i un 69% de les empreses no financeres espanyoles, depenent del fet que l'escenari contemplat sigui el de recuperació primerenca o el de risc, presentarien necessitats de liquiditat, ocupant entre totes elles entre un 73% i un 78% dels treballadors de les corporacions. Aquests percentatges serien entre 7 i 10 punts percentuals superiors, respectivament, en nombre d'empreses, i entre 11 i 16 punts percentuals més elevats, en pes de l'ocupació, respecte als que es registrarien en un escenari sense covid-19.

L'informe calcula que els programes d'avals permetrien cobrir prop de les tres quartes parts (entre el 71% i el 75%, depenent de l'escenari) de les necessitats de liquiditat estimades de les empreses per als tres últims trimestres de l'any. La resta de el dèficit, d'entre 56.000 i 70.000 milions d'euros, podria cobrir-se a través d'altres vies.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook