Pel que fa als tipus de mitjanes mòbils, se'n solen utilitzar dos: SMA i EMA. Cadascuna es calcula de diferent manera: Les SMA ( simple moving average en anglès) són les mitjanes mòbils simples. Es calculen sumant els preus de tancament dels dies corresponents al termini triat i dividint. Per exemple, per calcular la mitjana mòbil simple a 5 dies, sumem els preus a tancament de les últimes 5 sessions de negociació i dividim entre 5. Aquest càlcul es realitza per a tots els dies, de manera que les mitjanes estan connectades entre elles i formen una línia contínua en el gràfic.

L'altre tipus de mitjana comú és l'EMA ( exponential moving average en anglès), és a dir, la mitjana mòbil exponencial. El càlcul d'aquesta mitjana és una mica més complex, però consisteix bàsicament a donar més pes als preus recents a l'hora de calcular la mitjana. Això comporta que l'EMA reaccioni més ràpidament als canvis en els preus. Però tranquils, no heu de posar-vos a fer comptes, ja que les plataformes d'anàlisi permeten configurar les mitjanes mòbils de forma ràpida, sense cap càlcul per la nostra part.

Perills de l'ús de les mitjanes mòbils

Cal tenir en compte que les mitjanes mòbils es calculen amb els preus històrics, és a dir, són preus passats i, per tant, res indica que hagin de ser predictius en el futur. De fet, hi ha períodes en què el mercat sembla respectar les mitjanes mòbils, i altres períodes en què no. Així que quan els preus oscil·len de forma més brusca i saltada, les mitjanes mòbils deixen de tenir tanta utilitat, ja que no resulten tan clarificadores per comprendre en quina tendència està l'actiu. Si succeeix això, ajustar els períodes de temps pot ser una forma d'obtenir millor perspectiva de quina és la tendència de fons d'un actiu.

Les mitjanes mòbils permeten obtenir una perspectiva temporal més suavitzada de l'evolució dels preus de cotització d'un actiu, quelcom molt útil en la nostra estratègia inversora. No obstant això, com amb qualsevol altra eina d'inversió, s'han d'usar en conjunt amb la resta d'eines del nostre arsenal analític.