12 de setembre de 2020
12.09.2020
Diari de Girona

Un canvi fiscal pel diòxid de carboni encarirà el preu dels cotxes a partir del mes de gener

L'adaptació de l'impost de matriculació al nou protocol per mesurar les emissions obligarà a pagar molts compradors ara exempts El canvi de sistema d'homologació impulsat per Brussel·les pot elevar un 20% el nivell d'emissions verificat

11.09.2020 | 23:20
El canvi fiscal obligarà a pagar per adquisicions de vehicles que abans estaven exemptes.

El Govern fomentarà amb una mà la compra de cotxes a través del nou Pla Renove (ajuts públics d'entre 400 i 5.000 euros) i amb la l'altra elevarà la pressió fiscal sobre els compradors seguint indicacions de la UE. Un canvi tributari que entrarà en vigor l'1 de gener de

2021 i que està relacionat amb les

emissions de diòxid de carboni (CO2) obligarà a pagar per moltes

de les adquisicions de vehicles nous que ara estan exemptes de l'impost de matriculació i pot augmentar també la càrrega fiscal de

models pels quals ja es tributa.

L'adquisició d'un cotxe nou està gravada per dos tributs: l'IVA, amb un tipus del 21% com a norma general, i l'impost sobre determinats mitjans de transport, conegut com a impost de matriculació. El tipus impositiu d'aquest últim gravamen varia segons les emissions de

CO2 acreditades pel fabricant d'acord amb els protocols d'homologació que determina la Unió

Europea. L'augment de la pressió

fiscal que es produirà des de gener

ve per aquest costat: l'adaptació de l'impost al canvi que s'ha produït en substituir Brussel·les un sistema d'homologació (NEDC, basat

en proves de laboratori) per un altre (WLTP, a partir de proves de conducció real) que, es calcula en el sector, pot elevar un 20% el nivell d'emissions verificat.

El primer impacte tributari d'aquest canvi serà que bona part dels vehicles que fins ara estaven exempts de l'impost de matriculació deixaran d'estar-ho. Actualment, el tipus de gravamen és del 0% per als automòbils de combustió amb emissions certificades inferiors a 120 grams de CO2 per quilòmetre, una mesura ideada per estimular l'adquisició dels cotxes amb nivells moderats de contaminació. Amb la normativa vigent, aquest límit dels 120 grams fa possible que una majoria de models i compradors estiguin alliberats de tributar, fins i tot malgrat que des de 2018 s'aplica transitòriament un coeficient de correcció que ha elevat entre el 5% i el 7% els nivells d'emissions fins llavors reconeguts.

La situació canviarà el proper gener. Inicialment, l'adaptació de l'impost a les noves regles havia d'entrar en vigor l'agost de 2018, però el Govern va aprovar una moratòria que expira el proper 31 de desembre. En el sector es dona per

segur que, en augmentar el nivell d'emissions certificat des de gener,

bona part dels models pels quals ara no es tributa quedaran subjectes a l'impost. També, que augmentarà la càrrega sobre altres models ja gravats en pujar de tram en l'escala dels tipus impositius. Un exemple: per un cotxe amb un

cost abans d'impostos de 15.000 euros i d'un model de gasolina o gasoil que ara tingui assignades unes emissions de 110 grams per quilòmetre es passarà de no pagar l'impost si la matriculació es fa aquest any a tributar 712 euros el 2021.

Si en aquest mateix cas el comprador ha lliurat un cotxe antic amb més de 20 anys per acollir-se als ajuts de el nou Pla Renove, tindrà dret a un ajut públic de 900 euros. Considerant també que aquesta subvenció tributa per IRPF i ha de ser inclosa en la declaració com a guany patrimonial, el saldo per al comprador serà pràcticament neutre.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook