La multiplicació dels contagis i el consegüent «efecte dissuasiu» sobre el turisme i els nivells de confiança han agreujat l'impacte de la crisi en l'economia. Funcas (fundació de les caixes d'estalvi) estima una contracció de l'economia espanyola del 13% el 2020, 3,2 punts per sobre de l'anterior previsió. La pandèmia provocarà també conseqüències socials «molt notables», amb una taxa d'atur prevista del 19,9% per al quart trimestre d'aquest any.

L'increment de la despesa pública i la caiguda de la recaptació també tindran un impacte en el dèficit públic, que superarà el 12% del PIB el 2020. Així mateix, Funcas preveu un impacte «limitat» dels fons europeus i reclama mesures «estructurals» per augmentar la productivitat i evitar el risc de divergència amb Europa.

La rebaixa de les previsions s'explica per la «crisi del turisme» i la major incertesa sobre la demanda interna. Tot i les dades negatives previstes per al conjunt de l'any, la institució preveu una taxa de creixement de l'11,5% en el tercer trimestre.