Les exportacions gironines han pujat un 4,3% durant el mes de juliol, recolzades per l'augment de les químiques i la maquinària. Segons recull l'estadística que periòdicament publica el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, les empreses de la província van fer vendes a l'exterior per valor de 553,2 milions deuros. Es tracta d'un 4,3% més respecte del mateix període de l'any passat.

Si es passa la lupa per sectors, aquells tres que tradicionalment són motor de l'economia gironina han tancat el mes a l'alça. Durant el mes de juliol l'agroalimentari gironí -dins el qual hi ha les càrnies- ha incrementat exportacions un 6,5%. Les químiques ho han fet en un 8,4% i la maquinària, un 7%.

El mes de juny ja va suposar un punt d'inflexió en relació als registres d'abril i maig (quan les vendes a l'exterior van arribar a caure fins a un 15%). I aquesta tònica positiva s'ha mantingut durant el juliol.

Per volum de negoci, el sector agroalimentari ha exportat per valor de 244 milions, un 6,5% més en relació al juliol del 2019.

I dins l'agroalimentari, les càrnies continuen essent-hi preeminents. El clúster gironí ha exportat per valor de 158,75 milions al juliol, cosa que representa un augment del 2,64%. Sobretot, de carn de porc.

Però a més de l'agroalimentari, tant les químiques com la maquinària han crescut en vendes a l'exterior. Pel que fa a les químiques, les empreses han tancat el juliol exportant per valor de 98 milions (un 8,4%). I les vendes dels fabricants de maquinària han augmentat un 7% (situant-se en 48,87 milions).

Pel que fa als mercats, al juliol França s'ha mantingut com el primer destí dels productes gironins. Aquí les empreses hi han fet vendes per valor de 139,75 milions. Per darrere seu s'hi situa la Xina (amb exportacions de 70,73 milions). I ja a molta més distància s'hi troben Portugal, Alemanya i Itàlia (amb exportacions per valor de 39 milions, 33,38 milions i 33,16 milions).

Si es comparen les exportacions amb les de la resta de Catalunya, aquí la situació és desigual per territoris. A Barcelona i a Tarragona, les exportacions han baixat un 12,6% i un 12,9%, respectivament). Mentre que a Girona i a Lleida han pujat (en el cas de Ponent, un 6,4%). Tot i això, el pes de l'àrea metropolitana arrossega la mitjana i fa que, a Catalunya, el juliol es tanqui amb un descens d'exportacions del 10,6% (situant-se en 6.105,9 milions).

Similar a l'any 2019

Pel que fa a l'acumulat de l'any, el bon inici del 2020 sumat als registres dels mesos de juny i juliol fa que les exportacions gironines mitiguin els descensos de la pandèmia. Entre gener i juliol, les empreses del territori han fet vendes a l'exterior per valor de 3.331,2 milions, una xifra similar a la que es va assolir el 2019 (i que se situa tan sols en un descens del 0,6%).