25 de setembre de 2020
25.09.2020
Diari de Girona

Els homes cobren 6.350,35 € anuals més que les dones a Catalunya

El salari mitjà brut dels catalans es va situar en 25.552 euros bruts, 3.000 menys que al País Basc, on es cobra més d'Espanya · El sou més habitual al conjunt de l'Estat és de 18.469 euros

24.09.2020 | 23:32
La bretxa salarial entre homes i dones es manté

La bretxa salarial entre dones i homes a Catalunya era de 6.350,35 euros anuals l'any 2018, segons les últimes dades publicades ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Els homes l'any passat van cobrar de mitjana uns 28.640,25 euros anuals bruts, xifra que suposa un increment de l'1,1% respecte a l'any anterior. En canvi, el sou mitjà de les dones va ser de 22.289,90 euros bruts, significativament per sota, malgrat créixer un 2,2% en comparació amb l'any anterior.

Així, el salari mitjà dels catalans el 2019 va ser de 25.552,84 euros, un 1,5% més que el 2018. La xifra suposa que Catalunya és la quarta comunitat de l'Estat amb els salaris més elevats, per darrere d'Euskadi (28.470 euros), Madrid (27.010) i Navarra (26.364).

El sou anual més habitual va ser de 18.468,9 euros el 2018, xifra que millora en gairebé 970 euros, un 5,6%, el de 2017 i que supera en gairebé 2.000 euros el registrat cada any del període 2013-2016, segons l'Enquesta de Estructural Salarial de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), amb dades corresponents a l'exercici 2018.

Malgrat aquest increment, el salari més freqüent va ser un 23% inferior al salari mitjà registrat el 2018. Concretament, el salari mitjà brut anual per treballador va pujar un 1,5% el 2018, fins a situar-se en 24.009,1 euros, la xifra més elevada almenys des de l'any 2008.

Pocs treballadors amb sous alts

L'organisme estadístic explica aquesta diferència entre el salari mitjà i el més habitual en què hi ha pocs treballadors amb sous molt alts, però que influeixen notablement en el salari mitjà. L'INE fa, doncs, una divisió entre els que tenen un sou superior i els que tenen un salari inferior per obtenir el salari mitjà, que el 2018 es va situar en 20.078,4 euros.

Deduïdes les cotitzacions socials a càrrec del treballador i les retencions per IRPF s'obté el salari net mensual, que el 2018 va ser de 1.430,7 euros (1.562,1 euros en el cas dels homes i 1.286,4 en el de les dones).

Segons l'enquesta, dins de la negociació col·lectiva, els salaris més alts es donen als centres de treball amb convenis d'empresa (29.664 euros el 2018), seguit dels que tenen convenis estatals (23.300 euros anuals) i dels que tenen un conveni inferior a l'estatal (20.486 euros). No obstant això, el salari mitjà més alt es troba en els centres on la regulació de les relacions laborals és diferent a l'establerta en conveni (30.798,9 euros).

El sou mitjà anual del sector públic va arribar el 2018 als 32.422,7 euros anuals (sense incloure els funcionaris de classes passives), davant dels 22.194,8 euros del sector privat, diferència que s'explica per les diferents ocupacions que exerceixen els treballadors d'ambdós sectors i per la seva elevada diferència en nombre (més del 80% dels treballadors estan en el sector privat), i hi ha una dispersió salarial més gran en el sector privat que en el públic. Entre 2014 i 2018 el salari anual ha pujat un 10,1% en el sector públic i un 3,5% en el privat.

Els treballadors amb contractes de durada determinada van guanyar una mitjana de 18.056,18 euros anuals el 2018, un 6% més que el 2017, davant dels 25.775,6 euros dels contractes indefinits (+2,8%).

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook