El Consell de Ministres va aprovar ahir un Reial decret llei que prorroga fins al 31 de gener de manera automàtica els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per força major per a determinats sectors econòmics, tot i que ha creat dues figures: els expedients per impediment de l'activitat i els de limitació d'activitat, a les quals podran acollir-se totes les empreses, amb exoneracions bastant elevades, que en alguns casos arriben fins al 100%. Van ser precisament aquestes millores les que van portar la CEOE a sumar-se ahir al matí a l'acord que dilluns va aconseguir el Govern amb CCOO i UGT per estendre els ERTOs quatre mesos més.

Els ERTOs de força major amb pròrroga automàtica es limitaran a les empreses més afectades per la pandèmia, l'activitat de les quals es classifiqui en algun dels codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-09) que preveu la norma. Es considera que s'engloben en aquesta categoria d'empreses aquelles que han recuperat de l'expedient de regulació menys del 65% dels treballadors i que tenen en un CNAE concret més del 15% de persones regulades del total d'afiliats al Règim General.

Aquests expedients de regulació gaudiran d'exempcions de quotes, aplicables tant als treballadors que es quedin a l'ERTO com als que en surtin, del 85% per cada mes del període octubre 2020-gener 2021 en el cas que l'empresa tingués a 29 de febrer d'aquest any menys de 50 treballadors en plantilla, i del 75% si comptava amb més de 50 empleats, segons va explicar el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá. D'aquestes exoneracions també podran beneficiar-se'n aquelles empreses que, tot i que no formin part d'aquests sectors, es troben en la seva cadena de valor o el negoci depèn majoritàriament d'aquests sectors.

Aquestes exoneracions d'entre el 75% i el 85% també podran aplicar-se a les empreses que transitin des d'un ERTO de força major per covid a un de causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) l'activitat de la qual es classifiqui en algun dels sectors inclosos en la norma, o aquelles que hagin estat qualificades com a integrants de la cadena de valor que també realitzin aquesta transició. També s'aplicaran a les empreses que es trobin en un ERTO per causes econòmiques, organitzatives, tècniques i de producció (ETOP) si formen part de les activitats emparades en la norma.

En el cas de les noves modalitats d'ERTO, a les quals podran acollir-se empreses de qualsevol sector, es distingeixen dos tipus: els per impediment d'activitat com a conseqüència de restriccions adoptades per les autoritats (per exemple, les empreses d'oci nocturn), i els de limitació d'activitat, destinats a les empreses que vegin alterada la seva activitat quan una autoritat local, autonòmica o estatal limiti, per exemple, els aforaments i els horaris.

Els de limitació d'activitat aniran acompanyats d'altes exoneracions empresarials de quotes, a aplicar d'octubre a gener, tant pels treballadors que es quedin a l'ERTO com pels que en surtin: si l'empresa comptava amb menys de 50 treballadors a 29 de febrer d'aquest any, les exempcions seran del 100% a l'octubre, del 90% al novembre, del 85% al desembre i del 80% al gener. Per la seva banda, els d'impediment de l'activitat (tancament per decisió de les autoritats) tindran exempcions del 100% si la plantilla de l'empresa era inferior a 50 treballadors al febrer d'aquest any i del 90% si aquesta xifra era superior.

Prohibit desnonar

D'altra banda, el Consell de Ministres també va aprovar prorrogar la prohibició dels desnonaments i de la pujada «abusiva» dels preus del lloguer fins al 31 de gener del 2021. A més, va aprovar ampliar la cobertura de l'anomenat «abonament elèctric», l'obligació dels grans propietaris d'acceptar pagaments ajornats escollint entre treure el 50% del deute o reestructurar-lo en almenys tres anys i la prohibició de tallar els subministraments a les persones vulnerables.