La crisi del coronavirus està elevant els terminis mitjans de pagament entre empreses. És una de les conclusions d'un estudi realitzat per Crèdit i Caució, que considera que «la protecció de la cartera de clients ha passat a ser una prioritat per a les empreses en la seva gestió».

Segons aquest estudi, només el 13% de les empreses espanyoles inicia accions de recobrament al venciment de la factura, com una manera d'eludir que les relacions amb els clients es tensin i puguin posar en perill la relació empresarial futura.

Caiguda de liquiditat dels clients

La dada obtinguda per l'estudi de la gestió del risc de crèdit a Espanya que impulsen Crèdit i Caució i Iberinform és el percentatge més baix de la sèrie històrica, «un indicatiu que les empreses estan reaccionant a la caiguda de liquiditat dels clients retardant l'inici de les accions de recuperació per no deteriorar la relació comercial».

El 39% de les empreses atorguen als seus clients terminis addicionals superiors als 90 dies abans de posar en marxa aquests processos, set punts més que en l'anterior estudi.