La taxa d'estalvi de les llars catalanes assolirà un rècord històric de 22.655 milions d'euros el 2020, segons el tercer Focus Cambra elaborat pel Gabinet d'Estudis de la Cambra de Barcelona.

La incertesa econòmica, l'augment de les expectatives d'atur en els pròxims mesos i l'estalvi forçós associat al confinament han provocat un augment «sense precedents» de l'estalvi de les famílies.

La taxa d'estalvi de les llars catalanes pujarà del 7,5% de la Renda Familiar Disponible Bruta (RFDB) el 2019 al 17,5% el 2020. Les previsions al conjunt de l'economia espanyol apunten a un augment del 16% aquest any, molt per sobre del 6% registrat l'any passat, i amb un diferencial negatiu d'1,5 punts percentuals respecte a la taxa d'estalvi de Catalunya.

L'estalvi brut de les llars catalanes se situarà en 22.655 milions d'euros el 2020, més del doble de la xifra registrada l'any anterior, de 10.212 milions. Malgrat que l'augment d'aquest indicador és resultat sobretot del fort increment del volum d'estalvi, també hi contribuirà una caiguda pronunciada de la renda de les famílies durant aquest any.

Contracció «significativa»

Les estimacions de la Cambra preveuen una contracció del -5,4% de RFDB a Catalunya aquest any, menor a la caiguda esperada del PIB català per l'aprovació de polítiques com els ERTO o les prestacions d'autònoms. Ambdós factors donaran com a resultat una contracció «molt significativa» del consum de les famílies, al voltant del -15%.

Durant el proper any 2021, s'espera una reducció progressiva de la taxa d'estalvi fins al 14,5% gràcies a un «efecte rebot» del consum del 7,6% i a un creixement del 3,8% de la RFBD arreu de Catalunya.

Aquesta situació provocarà una disminució de l'estalvi brut fins a 19.483 milions d'euros, inferior a la dada prevista per aquest any però encara molt superior als registres previs al coronavirus.

En el segon trimestre de 2020, la taxa d'estalvi de les llars espanyoles s'ha disparat fins a un 22,5% de la RFBD. En aquest cas, l'estalvi forçós associat al confinament és el principal factor explicatiu de l'augment de l'indicador.