El nombre de concursos empresarials iniciats al setembre va augmentar un 70% respecte a l'agost i un 18% més que el mateix mes de l'any passat. Van ser un total de 379 concursos i 1.639 dissolucions a Espanya, segons l'Estudi sobre Concursos i Dissolucions realitzat per Informa D&B. Sis de cada 10 concursos declarats el mes passat va acabar en liquidació de l'empresa. Les dissolucions van pujar el 35% en dades interanuals, i un 14% respecte a les comptabilitzades a l'agost, trencant la tendència a la baixa que mantenien des de l'abril.

«Gairebé el 61% dels concursos declarats al mes de setembre va acabar en liquidació, 13 punts més que al gener, fet que posa de manifest que la nova llei concursal que va entrar en vigor l'1 de setembre encara no ha tingut els efectes esperats», va explicar Nathalie Gianese, directora d'estudis d'Informa D&B.

Els administradors concursals no estan contents amb el marc legal que va entrar en vigor al setembre. L'Associació Professional d'Administradors Concursals (ASPAC) considera que és un «bon punt de partida» per millorar la llei concursal, però que no ajudaria la viabilitat de les empreses, especialment davant la crisi de la covid-19. El principal problema de la la llei és que no ha tingut en compte l'«especialització i professionalització de la figura de l'administrador concursal». L'organització va avisar també que no s'ha donat prou temps perquè jutges i administradors concursals coneguin el text en profunditat, «just en un moment crític a causa del col·lapse en jutjats».

Fins al tercer trimestre de l'any, els concursos empresarials van arribar a 2.878, xifra encara inferior, un 8%, a la del mateix període el 2019, i les dissolucions van arribar a les 16.151, un 17% per sota de les gairebé 19.500 de l'any passat. Del total de concursos presentats al setembre, les microempreses representen el 82%, en són 311. El 15% es troben en la categoria de petites empreses i una mica més d'un 2,5% en la de mitjanes. Tan sols una gran empresa va iniciar un procés concursal el mes passat.

Catalunya és la comunitat amb més concursos aquest any, una quarta part del total, 719, davant de Madrid, que n'acumula 561. No obstant, al setembre, com va passar el mes anterior, va ser Madrid l'autonomia on més concursos es van declarar, 89, davant de Catalunya, que es va quedar en 77. València va ser tercera amb 427 en l'acumulat i 53 al setembre. Gairebé totes les comunitats veuen disminuir les xifres de concursos aquest any, amb les excepcions d'Astúries, Cantàbria, Castella-la Manxa, La Rioja i Madrid. Al setembre, Madrid va ser l'autonomia que més va créixer en valor absolut, sumant 32 processos, mentre que Catalunya i Andalusia van ser les que més van retallar, 59 i 55 respectivament.

Les dissolucions les va encapçalar Madrid, tant en l'acumulat anual, amb 4.827, com al setembre amb 580. Andalusia i València són les següents, 2.173 i 1.807 aquest any i 260 i 146 en el mes respectivament. Tan sols Madrid representa el 30% de les dissolucions declarades des del gener. Melilla és l'única que veu créixer les seves dades en aquest període. Al setembre els increments més grans en valor absolut van ser per a Madrid, que suma 230, i Andalusia, que n'afegeix 89.

Facturació superior

Les empreses concursades en els primers tres trimestres comptaven amb 28.213 empleats i una facturació de gairebé 4.900 milions d'euros, una xifra una mica superior als 4.800 milions d'euros que sumaven el mateix període de l'any anterior. En les afectades per les dissolucions treballaven 52.807 persones i comptabilitzaven unes vendes de 8.700 milions d'euros, que en tot cas estan per sota dels prop de 10.700 milions del 2019.

El comerç encapçala les dades sectorials de concursos tant al setembre com durant aquest any, amb 95 i 682 en cada període. Per darrere d'aquest sector hi ha la construcció, amb 63 i 562 respectivament. Junts suposen el 43% de l'acumulat total. Al mes setembre els augments més grans van ser per a serveis empresarials i hostaleria.

La construcció va ser el que va registrar el major nombre de dissolucions el setembre, 443, seguida de comerç amb 251. Construcció va liderar també les dades acumulades, assolint 3.905, i comerç va ser novament el segon amb 3.131. Únicament sanitat va sumar més dissolucions que en els nou primers mesos del 2019. Les pujades més grans al setembre es van localitzar en energia i construcció, afegint-hi 183 i 138 en cada cas.

Les dades per a l'elaboració de l'estudi són extretes de la Base de Dades d'Informa D&B que compta amb set milions d'agents econòmics censats sobre qui ofereix informació comercial, financera i de màrqueting i que inclou, entre altres fonts, les dades oficials del BOE i del Registre Mercantil.