Hi ha alguna assegurança per protegir els nostres estalvis?

Sí. En aquests moments en el mercat financer existeix algun producte.

El que hem de tenir en compte, és que si el valor del diner està pròxim a zero, la rendibilitat menys la inflació ens deixa una capacitat de compra més baixa, ja que tenim una reducció evident del nostre poder adquisitiu. Nosaltres intentem conèixer el perfil del client, fer aflorar les seves necessitats, quina rendibilitat busca, així poder oferir-li el producte que li sigui més adient. Hem de saber que com més temps duri la inversió, més risc podem assumir i per tant podem tenir unes majors expectatives de rendibilitat.

Vull invertir en temps de crisi. Puc assegurar les meves inversions?

Actualment si volem tenir una rendibilitat que superi la inflació i així no perdre poder adquisitiu, cal assumir un cert nivell de risc, el nostre producte d'inversió, l'Allianz Fondo Vida Plus, és una assegurança d'inversió on cada client pot decidir quin nivell de risc assumir, ja que hi ha fons de perfil conservador i prudent, altres de perfil de risc moderat i altres amb un component de risc elevat per perfils arriscats.

Podem obtenir avantatges fiscals?

Durant el període que duri la inversió no tindrà cap implicació fiscal i en cas de defunció del prenedor, al ser una assegurança de vida, els beneficiaris gaudiran d'una exempció fiscal de fins a 25.000€ per persona. Aquesta inversió per tant queda fora de la massa hereditària i es pot designar el beneficiari desitjat.

Quina seria la seva recomanació en aquests moments actuals?

Per poder saber on invertir els nostres diners, amb una entrevista personal mirarem de perfilar el nivell de risc que es vol assumir per poder recomanar la millor alternativa per cada client. També cal remarcar que és molt important complementar la inversió amb aportacions periòdiques, ja que es va entrant a diferents valors de mercat.

Assegurances Maria Rosa Agustí Rigall AllianzAgent C010940434042L