Les noves etiquetes energètiques s’implantaran amb l’objectiu que els consumidors puguin conèixer més dades sobre l’eficiència dels seus electrodomèstics. A més, incorporaran un codi QR que proporcionarà més informació a l’usuari sobre el seu producte, i nous pictogrames per interpretar la informació. En les noves etiquetes vindran reflectides característiques com els litres d’aigua utilitzats en un cicle de rentat, o el soroll que fa el dispositiu. A continuació desgranem pas a pas totes les seves novetats.

¿Quins canvis comporten les noves etiquetes energètiques?

Amb el nou Reglament 2017/1369 es deroga la directiva europea que va entrar en vigor el 2010, i que incloïa una escala que variava d’A a G segons fos més o menys eficient l’aparell. Quan l’eficiència dels electrodomèstics va millorar, es van incloure noves nomenclatures, que avui coneixem com a A+, A++ i A+++.

Però el nou reglament comporta noves etiquetes, que s’hauran de poder veure en els comerços a partir del 2021. La nova classificació també escala de la A a la G, però la categoria A quedarà buida, per als futurs productes que puguin anar sortint i que resultin més eficients. L’aplicació d’aquest reglament començarà al novembre del 2021, havent d’estar en ple funcionament el gener del 2022. No obstant, al setembre del 2021 hauríem de començar a veure les noves etiquetes, també en bombetes i llums.

Un altre canvi important que podrem percebre en la pràctica és que els productes que es classificaven com a molt eficients, A+++, ara es reescalaran i passaran a ser de classe B. La raó és, tal com hem esmentat, que el nou reglament deixarà lliure la lletra A com a possible espai de millora.

¿Quins són els objectius de les noves etiquetes energètiques?

Un dels objectius clau de les noves etiquetes és l’impuls a la innovació tecnològica. Es pretén així que tant consumidor com fabricant se sentin estimulats, de manera que apareguin nous productes amb millores en la seva eficiència energètica i els usuaris apostin per ells.

La Unió Europea ha volgut crear un nou sistema que sigui menys confús i aporti més dades al consumidor. A més a més, el buidat de la lletra A incentivarà els fabricants a voler anar més enllà i ser els primers a omplir aquest espai, només merescut per futurs electrodomèstics que siguin excepcionalment eficients.

Estalvi per al consumidor

El consumidor es veurà beneficiat amb un estalvi a llarg termini gràcies als nous productes, més eficients. Si calculem el consum, tant d’aigua com d’energia, al llarg de deu anys, l’estalvi podrà arribar a ser de fins a 600 € en els frigorífics o de 500 € en les rentadores, així com de fins a 300 € en aparells electrònics com els televisors.

El projecte europeu s’anomena Boost Energy Label Take Up (BELT), i el seu desenvolupament començarà durant els pròxims mesos. No obstant, el més important s’observarà a llarg termini, comprovant com funciona aquesta classificació i quina és la reacció del públic general en matèria d’estalvi i de millora en les emissions nocives.

Les noves etiquetes energètiques pretenen, així, contribuir al Marc Europeu d’Energia i Clima per a l’any 2030. I és que, d’acord amb la informació que el projecte aporta en el seu desenvolupament, es preveu que el consum es redueixi a 38 TW a l’any. A més a més, també suposarà un impuls important del desenvolupament tecnològic i dels projectes innovadors per part de la indústria privada.