Fins a 560 empreses de Girona, del Camp de Tarragona, el Maresme i el Vallès han participat activament en accions encaminades a ajudar a la inserció sociolaboral de 1.655 joves d'entre 16 i 24 anys atesos pel programa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) Start Noves Oportunitats durant la segona edició 2018-2020.

Aquestes empreses comparteixen l'objectiu del programa que joves sense escolarització ni feina puguin retornar al sistema educatiu i s'insereixin al mercat laboral. Per tal d'aconseguir-ho, la metodologia de Start Noves Oportunitats combina accions professionalitzadores, d'orientació laboral i educativa i de suport a l'escolarització i a la inserció laboral dels participants.

Pel que fa les comarques de Girona, durant aquesta edició s'està col·laborant activament amb 255 empreses, 197 de les quals han ofert llocs de pràctiques als usuaris i usuàries del programa. Durant aquest període també s'han realitzat 57 visites a empreses i 11 accions de mentoratge empresarial, A més a més, també s'han dut a terme 7 actuacions de speed dating.

També durant el programa, 24 joves gironins van poder integrar-se a la plantilla de diverses empreses mitjançant la signatura de contractes de formació i aprenentatge a jornada completa amb empreses per un any de duració.

Pel que fa a les col·laboracions, el Centre de Noves Oportunitats de l'àrea de Girona ha sigut l'únic dels tres on hi ha hagut al sector primari un 7% del total registrat. Un 22% de de les accions s'han realitzat en empreses del sector industrial, mentre que el 71% restant correspon al sector serveis.

La pandèmia de covid-19 no només ha suposat un cop dur per a l'economia, sinó també per al futur dels joves que no tenen estudis. Segons les últimes dades de l'Eurostat sobre atur juvenil a la Unió Europea del mes d'agost, Espanya és l'estat que ha quedat més perjudicat en aquest sentit, ja que situava aquesta xifra en un 41,7%. A Catalunya, segons l'IDESCAT, les dades d'atur de la població entre 16 i 24 anys al mes d'agost va pujar fins al 25,7%.

Des dels Centres de Noves Oportunitats Start s'han destinat tots els recursos necessaris per continuar oferint, malgrat la pandèmia, accions integrades d'orientació, formació i acompanyament als seus usuaris.

Tant l'alumnat com el personal docent i de tutoria continuen sumant esforços per superar les barreres ocasionades per la covid-19 tot reinventant el Centre de Noves Oportunitats i donant-li la capacitat de compaginar l'atenció presencial amb la telemàtica, sempre que sigui necessari. El programa continua adaptant-se i acollint-se a les diferents situacions i recursos dels seus usuaris.

Com ajuda el programa?

Arran d'un diagnòstic ocupacional i social de cada usuari, es defineix un pla d'acció personalitzat que serveix per guiar el jove usuari o usuària durant la seva estada al Centre de Noves Oportunitats i la seva participació al programa. Des d'aquest pla d'acció s'estableixen itineraris de llarga durada per al jove, que rebrà formació en competències bàsiques i transversals i formació professionalitzadora orientada a adquirir una feina. En aquest itinerari també es contempla la preparació per al retorn al sistema educatiu, amb una durada màxima del programa prevista per a un màxim de dos anys. Des del mes d'agost, s'ha iniciat una nova edició del programa amb l'objectiu de continuar donant suport a joves en aquest nou curs escolar.