CaixaBank farà una ampliació de capital per un import màxim de 2.079 milions d'euros mitjançant l'emissió de noves accions amb l'objectiu d'afrontar el bescanvi dels títols de Bankia en el procés de fusió per absorció, segons consta en l'acord. Aquesta operació d'ampliació no dinerària mitjançant l'emissió d'accions serà sotmesa a aprovació de la junta general extraordinària que el consell d'administració de CaixaBank ha fixat per al proper 3 de desembre, en què els seus accionistes també hauran de donar llum verda a la pròpia fusió.

D'aquesta manera, l'entitat presidida per Jordi Gual tindrà capacitat per realitzar una ampliació de capital social en un import nominal de fins a 2.079 milions d'euros mitjançant l'emissió de títols pel mateix nombre, d'un euro de valor nominal cadascuna, que és el màxim que s'ha determinat després de realitzar els diferents càlculs.

El capital social de Bankia és de 3.069 milions d'euros representat en el mateix nombre d'accions d'un euro de valor nominal, mentre que l'equació de bescanvi fixada va ser de 0,6845 accions ordinàries noves de CaixaBank per cada acció de l'entitat absorbida.

En qualsevol cas, el nombre màxim d'accions que emetrà CaixaBank per a la fusió podrà disminuir segons les accions pròpies que tingui Bankia en autocartera, que en la data de subscripció de l'acord pujava a 31,9 milions d'accions pròpies, que seran amortitzades.

També seria determinant en l'ampliació que CaixaBank ja fos prèviament titular d'accions de Bankia, tot i que aquesta condició no es donava en el moment de la signatura del document de consolidació entre les dues entitats.