El Banc Santander va registrar unes pèrdues de 9.048 milions d'euros el tercer trimestre de l'any, davant un benefici de 3.732 milions d'euros aconseguit un any abans, a causa que el trimestre passat va comptabilitzar una actualització del fons de comerç de les seves inversions històriques i dels actius fiscals diferits (DTAs), així com dotacions per deterioraments, la qual cosa va generar un càrrec extraordinari sense efecte en caixa de 12.600 milions d'euros. Com ja va comunicar el segon trimestre, aquest ajust no afecta la posició de liquiditat ni de solvència, però generarà pèrdues per al conjunt de l'any.

Malgrat això, l'activitat bancària va millorar i va registrar un benefici ordinari de 3.658 milions en els primers nou mesos, un 33% menys que en el mateix període del 2019, per les majors provisions degudes a la COVID-19.

Tant la presidenta del banc, Ana Botín, com el seu conseller delegat, José Antonio Álvarez, van destacar que el banc haurà complert abans del previst l'objectiu d'estalvi de costos anunciat el 2019, que s'eleva a 1.000 milions a Europa fins al 2022. Aquesta reducció està lligada a un important alleugeriment de l'estructura amb efecte sobre oficines i plantilles. El banc va anunciar que la reestructuració es durà a terme a través d'un ERO.