El passat dimarts 29 de setembre de 2020 el Govern i les principals associacions d'autònoms van assolir un acord per estendre i ampliar els ajuts als autònoms.

Quines són les principals novetats introduïdes per l'acord?

En primer lloc, s'ha acordat prorrogar la prestació ordinària compatible amb l'activitat fins al 31 de gener del 2021 a condició que en l'últim trimestre d'aquest any la facturació disminueixi com a mínim un 75% en comparació amb el mateix trimestres del 2019; no se superin uns rendiments nets d'1,75 vegades el SMI en el període d'octubre a desembre d'aquest any (que equivaldrien a 5.818,50 euros); estar donat d'alta al RETA; haver cotitzat per cessament d'activitat durant com a mínim els últims dotze mesos; no haver complert l'edat ordinària de jubilació; i estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.

Ara, què passa si no compleixo tots els requisits per acollir-me a la prestació ordinària compatible amb l'activitat? No puc sol·licitar cap ajut?

S'ha creat un nou ajut dirigit als autònoms amb uns ingressos molt baixos però que no puguin acollir-se a la prestació ordinària, ja sigui perquè no compleixen el temps mínim de cotització o perquè gaudeixen d'una tarifa plana. Per poder-se acollir a aquest nou ajut serà requisit que els ingressos del sol·licitant durant el quart trimestre d'aquest any no superin el SMI, així com que els ingressos del quart trimestre disminueixin en com a mínim un 50% respecte als del primer trimestre d'aquest any.

I si sóc un autònom de temporada?

Doncs bé, l'acord preveu una prestació extraordinària per cessament d'activitat pel treballador autònom de temporada fins al 31 de gener del 2021, sempre que s'hagi cotitzat un mínim de quatre mesos entre juny i desembre del 2018 i 2019; no es superin els 23.275 euros d'ingressos durant el 2020; i no s'hagi dut a terme cap activitat o s'hagi estat donat d'alta o assimilat entre l'1 de març i el 31 de maig.

I si m'obliguen a tancar? Tinc dret a alguna prestació?

Sí, per aquest supòsit s'ha acordat crear una nova prestació extraordinària per suspensió de l'activitat per aquells autònoms que es vegin impedits de forma temporal per desenvolupar la seva activitat a conseqüència d'una resolució de les autoritats administratives dirigida a la contenció de la pandèmia de la COVID-19. Serà requisit essencial que el sol·licitant hagi estat afiliat i donat d'alta com a treballador autònom amb una antelació de com a mínim trenta dies a la resolució administrativa que acordi el cessament de l'activitat i estigui al corrent de pagament.

Per tots els dubtes laborals que es puguin generar arran de la situació poden dirigir les seves consultes a info@pratsabat.com