La Cambra de Comerç de Barcelona va advertir que una nova aturada de l'economia amb un grau de restricció similar al mes de març significaria la pèrdua de gairebé 3.000 milions d'euros addicionals en quinze dies en termes de reducció del VAB agregat de l'economia catalana. Com a alternativa a un nou confinament, la corporació va reclamarla realització «massiva» de tests ràpids més enllà de l'àmbit sanitari públic. «La situació actual de la pandèmia a Catalunya és insostenible i exigeix actuacions per frenar els contagis, però en cap cas a costa de l'activitat econòmica, en especial de les pimes, i dels mateixos treballadors», va manifestar l'ens cameral en un comunicat.

La Comissió de Salut de la corporació ha destacat les possibilitats que ofereixen els tests d'antígens, més barats i ràpids que les proves PCR. La Cambra de Comerç va reconèixer que aquests no són la solució «absoluta» a la pandèmia però ha afirmat que obren la possibilitat a ser aplicats de forma massiva i realitzar cribratges ràpids a un menor cost. Aquesta via hauria d'estar acompanyada d'altres mesures per aïllar els casos positius i rastrejar els seus contactes.

Canvis normatius

Per tal que l'adopció d'aquests tests sigui efectiva, la Cambra de Comerç considera «necessari» estendre el seu ús entre la població i facilitar-ne l'ús generalitzat fent els canvis normatius corresponents en àmbits com les residències, farmàcies, empreses i escoles, entre d'altres. Així mateix, va proposar adquirir i subministrar tests més enllà del sistema públic i posar-los a disposició de la ciutadania. Per aquest motiu, la Cambra de Barcelona va instar les administracions competents a elaborar un pla per facilitar la distribució i comercialització de tests d'antígens de la forma més generalitzada possible i garantir la correcta aplicació per a la detecció de casos positius.

Aquest pla permetria dur a terme accions en diferents col·lectius i sectors d'activitat de forma controlada, incidint més directament en aquells espais més afectats o amb més risc, així com estendre i normalitzar l'ús de tests ràpids entre la població amb la realització massiva i reiterada de proves combinada amb l'aïllament de casos positius.

La corporació va destacar que la liberalització en la distribució i comercialització dels tests tindria avantatges no només per la detecció de casos, sinó també per la reducció del risc de transmissió, la possibilitat de fer cribratges poblacionals i la contribució per evitar el «col·lapse» del sistema sanitari, en especial de l'atenció primària.

Així, permetria controlar l'evolució de la pandèmia amb mesures menys restrictives de l'activitat econòmica i donaria resposta també a la demanda del mercat, facilitant les noves proves als sectors econòmics amb tota la informació i qualitat necessàries.