La sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem ha reconegut el dret del Santander, Caixabank i Bankia a ser rescabalats pel magatzem de gas Castor. L'alt tribunal ha revisat la desestimació per silenci per part del Consell de Ministres de la reclamació de danys i perjudicis que s'havien ocasionat a tres entitats bancàries i conclou que se les ha de compensar.

La reclamació del Santander, Caixabank i Bankia es basava en el fet que havien pagat a Enagás 1.350 milions d'euros per l'adquisició d'un dret de cobrament que aquesta societat tenia constituït en favor del sistema gasista per termini de 30 anys.

L'alt tribunal considera que les entitats tenen dret a aquest cobrament que, per aquest mateix import, es va haver de pagar per compte de l'Estat a la concessionària del dipòsit d'emmagatzemament de gas Castor, la societat Escal, de la qual l'ACS de Florentino Pérez era l'accionista principal, una vegada acordada la hibernació d'aquestes instal·lacions.

Pretensió indemnitzadora

La pretensió indemnitzatòria es fundava en la responsabilitat de l'Estat legislador, perquè aquest dret de cobrament del sistema gasista del qual eren titulars les entitats bancàries havia sigut constituït pel reial decret llei 13/2014, de 3 d'octubre, i aquesta norma va ser declarada inconstitucional pel Tribunal Constitucional. La declaració d'inconstitucionalitat declara la nul·litat del dret de cobrament del qual eren titulars els bancs recurrents.

La sentència estima el recurs, en part, i reconeix el dret dels bancs a percebre de l'administració les quantitats que havien pagat per adquirir aquest dret de cobrament. Aquesta no és l'única batalla jurídica en què està immers el Castor. La patronal vallesana Cecot va presentar una demanda d'execució de sentència davant el Tribunal Suprem contra l'Estat perquè es porti a terme la devolució a consumidors i empreses dels recursos destinats a Enagás pel manteniment del magatzem de gas, que ascendeixen a 34,5 milions d'euros.

Cecot, que ha guanyat quatre sentències en aquest sentit, va prendre aquesta decisió després de reclamar per carta a la vicepresidenta quarta i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, el retorn als consumidors dels 34,5 milions que es van pagar a Enagás pels treballs de manteniment de les instal·lacions construïdes per la societat Escal. La patronal afirma que la ministra els va dir que els recursos s'havien destinat a Enagás per a altres inversions en infraestructures. La patronal vallesana va recordar que en una resposta parlamentària a ERC, el Govern va afirmar que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) el juliol de l'any passat va exigir el reintegrament al sistema del gas de les quanties abonades i quantificades en 209,7 milions a Escal; 34,5 milions a Enagás i 141,2 milions a entitats financeres.