El PIB de l'eurozona caurà un 7,8% el 2020 i l'atur augmentarà fins al 8,3%, segons apunten experts en previsions econòmiques al Banc Central Europeu. En una enquesta encarregada per la institució monetària, els especialistes en projeccions econòmiques milloren cinc dècimes els seus càlculs per al 2020 respecte als que van fer en l'anterior trimestre de l'any, en els quals preveien una disminució de l'economia de la zona euro d'un 8,3%. Pel que fa a l'atur, els experts milloren vuit dècimes els càlculs i ara estimen que la desocupació se situarà en el 8,3% el 2020.