Un 80,5% dels llocs de treball perduts a la Unió Europea al segon trimestre d'aquest any en comparació amb el quart trimestre de 2019 eren contractes temporals, segons les dades publicados per l'oficina d'estadística comunitària Eurostat. En concret, al bloc hi havia a l'últim trimestre del l'any passat un total de 22,2 milions de treballadors amb contracte temporal, una xifra que es va reduir a 21,5 milions a finals de març i a 19,2 milions en acabar el juny.

Els empleats joves han patit especialment aquesta caiguda de l'ocupació, ja que la proporció de contractes temporals va caure entre finals de 2019 i el segon trimestre d'aquest any del 46,2% al 42,7% en el grup de treballadors amb una edat compresa entre els 15 i els 24 anys, mentre que al grup dels empleats entre 20 a 64 anys es va reduir de l'11,6% al 10,2%.

Espanya es va situar entre els països amb una reducció dels contractes temporals en aquest període de temps superior a la mitjana europea i propera al 20%, passant dels 4,1 milions de contractes d'aquest tipus als 3,5 milions.

Amb tot, va ser el desè país amb una caiguda més pronunciada, per darrere de Letònia, Bulgària, Malta, Eslovènia, Estònia, Grècia i Eslovàquia, països la reducció dels quals va superar el 20%. Els únics Estats membres que no van patir caigudes en el nombre absolut de contractes temporals van ser Lituània i Dinamarca.