En un context de pandèmia mundial amb milers de persones en ERTOs, un atur creixent i sectors sencers com l'hostaleria al llindar de l'abisme, les exportacions són un a Girona un oasi que mostra la millor cara d'una economia que agonitza a l'UCI.

El setembre passat les empreses de la província van ser les úniques de Catalunya que van augmentar el seu volum de negoci respecte a l'any passat. Ho van fer registrant 474,2 milions d'euros, un 4,1% més que el setembre del 2019, mentre que les exportacions de les companyies de Barcelona, Tarragona i Lleida s'enfonsaven entre un 6,4%, un 4,8 i un 7,8%, respectivament. Com si a Girona, durant el novè mes de l'any ,el virus que ha sacsejat els fonaments econòmics i socials de tot el món no hagués existit.

En realitat, si ens allunyem en el temps, sí que observem l'impacte de la pandèmiaSegons dades del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, l'abril passat l'aturada de l'economia va enfonsar les vendes un 23%, i el maig ho va fer un 15% repsecte al 2019.

En certa manera, era obvi; tot el planeta es trobava en una situació similar. Però durant els mesos successius l'empenta exportadora de les comarques gironines ha recuperat els nivells d'abans de la crisi, i fins i tot s'ha permès el luxe d'augmentar-los un 0,35%. No és una gran crescuda, però tenint en compte d'on venim i quins són els números exportadors de la resta de províncies, és una dada reveladora que indicia quina és l'especialitat de moltes empreses que fan la seva activitat a la província.

I planteja una pregunta: quant haurien crescut les exportacions de les empreses de Girona si no hi hagués hagut la covid-19

De moment, la dada real de gener a setembre se situa en 4.217,87 milions d'euros en productes venuts a l'estranger. El sector carni segueix liderant de lluny les exportacions. Segons ACN, durant els tres primers trimestres de l'any, aquestes empreses han ingressat 1.358 milions d'euros en vendes a l'exterior, un 12% més que el mateix període de 2019. Pel que fa a les xifres del setembre, l'increment ha estat més moderat, d'un 5% respecte al setembre de l'any passat, i han venut productes per un valor de 150,94 milions.

El sector de la maquinària

En segon lloc hi ha el sector de la maquinària, que ha perdut pistonada durant els deu primers mesos del 2020. Entre el gener i el setembre han ingressat 332,63 milions, un 7% menys que els mateixos mesos de l'any passat. Aquesta davallada s'accentua en el mes de setembre, on s'han facturat 36.53 milions, un 9% menys que el setembre de 2019.

Els productes farmacèutics són el tercer sector amb més ingressos de la demarcació sumant 30,51 milions d'euros aquest setembre, un 4% més del mateix mes de 2019. Tot i així, durant els tres primers trimestres s'han incrementat un 17% el volum de vendes a l'exterior arribant a facturar 320,56 milions.

Per països, França segueix essent el principal mercat de les comarques gironines. Les empreses gironines han facturat 116,12 milions aquest setembre provinents d'aquest mercat. Es tracta d'una xifra lleugerament superior a la que es va aconseguir l'any passat, amb un 6% d'increment. Qui ha representat un augment més important en volum d'exportacions és Xina, amb un 38% més d'ingressos respecte el setembre de 2019. Itàlia, Alemanya i Portugal tanquen el rànquing de mercats amb més exportacions gironines, totes elles amb xifres similars a les del 2019.

Davallada a Catalunya

Les exportacions catalanes van caure un 5,5% interanual el setembre, fins als 5.818,6 milions, segons el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. En un exercici marcat per l'impacte econòmic de la covid-19, Catalunya ha exportat productes per valor de 47.367,4 milions des del gener, un 14,1% menys respecte al mateix període de l'exercici anterior.

No obstant això, el descens és cada cop més moderat (fins a l'agost, les exportacions havien caigut un 15,2%). Catalunya no perd quota i continua representant el 25% de les exportacions al conjunt d'Espanya.