25 de novembre de 2020
25.11.2020
Diari de Girona
CONTINGUT PATROCINAT

Interessants llocs directius i tècnics entre les ofertes de treball a Girona

25.11.2020 | 14:27
Interessants llocs directius i tècnics entre les ofertes de treball a Girona

El mercat laboral de Girona reclama a hores d'ara perfils tècnics, administratius, sanitaris i directius. Consulta totes les ofertes de treball a Girona a les que pots optar en aquests moments i inscriu-te aquí mateix en la què més t'interessi.

D'altra banda, si ets  professional o autònom i estàs buscant personal, registra't a iberempleos.es  i publica les teves ofertes de treball .  Les teves vacants arribaran als lectors dels diaris de  Prensa Ibérica-Zeta,  així com a tots els seus usuaris de Xarxes Socials.  


Informàtics, enginyers i tècnics

Page Personnel selecciona:

Tècnic laboral a Olot o Figueres (H / M) 
Publicat: 2020.11.21 – 06:06
– Salari 26.000 € – 30.000 € Brut / any

El candidat seleccionat haurà de desenvolupar les següents funcions:

– Gestió i assessorament a una cartera de clients assignada.

– Altes, baixes i gestions administratives relacionades amb Seguretat Social.

– Contractes, acomiadaments, liquidacions.

– Confecció del cicle íntegre de la nòmina amb A3-nom.

– Assegurances socials.

– Impostos i IRPF.

– Resolució d'incidències.

Inscripcions i més informació a oferta de Tècnic laboral a Olot o Figueres (H / M) a Girona .


Project Manager júnior (h / d) a Girona
Publicat: 2020.11.20 – 06:02

El Project Manager júnior (h / d) es dedicarà a:

– Participar en la fase de disseny de projecte.

– Estudis de viabilitat econòmica.

– Realitzar funcions de gestió en el muntatge i la posada en marxa.

– Donar suport al departament en totes les fases de projecte en taller i a casa de client.

Inscripcions i més informació a oferta de Project Manager júnior (h / d) a Girona.


Michael Page selecciona:

Especialista en Firmware (H / M / D). a Girona
Publicat: 2020.11.23 – 16:44
– Salari 34.000 € – 36.000 € Brut / any

–  L'especialista en Firmware (H / M / D), es responsabilitzarà de:

– Ser l'expert del firmware / programari  dels productes de l'empresa.

– Dissenyar, desenvolupar i testejar el firmware dels microcontroladors.

– Col·laborar amb la posada en marxa dels productes de l'empresa (programes de verificació / configuració).

– Proposar noves idees i liderar-les.

– Ser el responsable de l'àrea  de firmware, gestionant els projectes de manera transversal (material, pressupost, temps).

– Documentar  el firmware i els assajos realitzats.

– Participar activament en el desenvolupament del microprogramari.

– Documentar  i mantenir actualitzat en les novetats del sector.

– Treballar de manera àgil  i adaptar-se ràpidament als canvis.

Inscripcions i més informació a oferta d'Especialista en Firmware (H / M / D). a Girona .


Administració i Finances

Michael Page selecciona:

Business Controller a Girona
Publicat: 2020.11.23 – 16:44

Reporting to the Finance Director, his / her main Responsibilities will be:

– Provide monthly reporting to the management team in a timely and accurate manner.
– Analyze in detalls all P & L and BS variances, provide summary, answers and action plans to improve profitability of the company.
– Calculate and Communicate key performance indicators.
– Coordinate monthly rolling forecasts and Yearly budget processes.
– Build strong reporting policies from the subsidiaries.
– Provide the analysis and consolidation of the monthly financial reporting.
– Provide strong support to the business, becoming aa key support for business intelligence tools like Power BI.

Inscripcions i més informació a oferta de Business Controller a Girona.


Comercial, vendes i telemarketing

Michael Page selecciona:

Responsable comercial productes V gamma (alimentació) a Girona
Publicat: 2020.11.23 – 16:43

Les principals responsabilitats del candidat seleccionat seran les següents:

– Definició, juntament amb el Director Comercial, de la política estratègica per al desenvolupament dels mercats assignats (fonamentalment mercat nacional i altres potencials com França, Itàlia €).

– Analitzar de forma contínua el mercat per a nous plantejaments comercials i control de desviacions.

– Detectar noves oportunitats, planificar i realitzar obertures de nous clients.

– Controlar i fer el seguiment de l'estratègia de Màrqueting en col·laboració amb el departament intern.

– Assistir a fires nacionals i internacionals.

– Participar en reunions per gestionar la producció i els trencaments d'estoc.

– Coordinació amb el departament de producció.

– Explotació i anàlisi de mercat.

– Prospecció, visites comercials i manteniment de les relacions comercials amb els clients i especialment amb els clients finals de la distribució en el sector alimentació a nivell nacional i internacional.

– Negociació i tancament dels termes i condicions de col·laboració.

– Reporting diari sobre el desenvolupament de la seva activitat.

Inscripcions i més informació a oferta de Responsable comercial productes V gamma (alimentació) a Girona .


Director de Compres (H / M) a Girona
Publicat: 2020.11.23 – 16:43
– Salari 50.000 € – 60.000 € Brut / any

– Liderar l'equip de compres desenvolupant els professionals i estructurant per aconseguir els objectius.

– Definir i executar l'estratègia de compres, en funció de l'estratègia de l'empresa.

– Selecció i avaluació de proveïdors, tant a nivell nacional com internacional.

– Gestió tant de proveïdors multinacionals com a proveïdors de clúster local.

– Acords marc, SLA.

– Estratègia industrial del proveïdor: terminis de lliurament, estocs.

– Assegurar els nivells de servei (Deliveries €).

– Assegurar el nivell de qualitat (No conformitats, cost de garanties €) dels proveïdors.

– Definició i implementació juntament amb IT d'eines necessàries per assolir els objectius de compres (SRM, Purchase intelligence, EDIS €)

– Col·laborar amb Operacions, BU i IT per definir objectius comuns de reducció de costos de materials i establir sistemes i procediments que permetin assolir els objectius (KPI reducció de costos materials i subcontractacions, lots de compra, estocs de seguretat, estocs en consigna).

– Assolir els objectius de reducció de costos de materials i subcontractació, en col·laboració amb R & D (nous productes) com Enginyeria (projectes concrets).

– Establir i assolir els objectius de reducció de costos de compra, definint el pressupost anual i els plans d'acció segons les commodities i els proveïdors.

OBJECTIUS: Reducció de cost de materials i subcontractació, Desviacions de costos de materials nous / productes, recuperació de No Conformitats (incidències o garanties de materials), Avaluació de proveïdors (per sobre d'un mínim), Lots de compra (que no afectin els estocs no assignats).

Inscripcions i més informació a oferta de Director de Compres (H / M) a Girona .


Magatzem i logística

WALTERS PEOPLE selecciona:

Logistics Specialist a Girona 
Publicat: 2020.11.19 – 17:08
– Contracte de durada determinada.
– Jornada completa.
– Salari 27.000 € – 33.000 € Brut / any

Inscripcions i més informació a oferta de Logistics Specialist a Girona.


Sanitaris

Wellbeing Solutions selecciona:

INFERMER / A EMPRESA ALIMENTÀRIA a Santa Coloma de Farners
Publicat: 2020.11.19 – 13:19
– Contracte indefinit.
– Jornada intensiva – tarda.
– Salari 23.000 € – 24.000 € Brut / any

Inscripcions i més informació a oferta de INFERMER / A EMPRESA ALIMENTÀRIA a Santa Coloma de Farners .

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook