Mercadona, dins del seu compromís de «Donar el Sí a Cuidar més el Planeta», té previst invertir més de 140 milions d'euros en els pròxims cinc anys per reduir el plàstic a través de l'anomenada «Estratègia 6.25». La cadena va començar a treballar en aquest pla el 2019, «implicant tots els treballadors de l'empresa en el repte de continuar cuidant el planeta, fent més sostenibles diferents processos de la cadena de muntatge», va destacar la cadena valenciana en un comunicat.

L'«Estratègia 6.25», que té el triple objectiu per al 2025 de reduir un 25% el plàstic, fer tots els envasos reciclables i reciclar tots els residus plàstics, s'està duent a terme a través de sis accions que impliquen canvis en diferents processos de la companyia, des de la definició dels envasos del futur, fins a lacoordinació amb els proveïdors, l'adaptació de les botigues, la gestió de residus, la logística, etc.

L'empresa compta amb un equip de treball que coordina totes les àrees d'actuació de l'«Estratègia 6.25» i està format per treballadors i treballadores dels diferents departaments de la companyia, com Botigues i Prescripció Peribles, Obres i Expansió, Prescripció Secs i Informàtica, Logística, Financer i Relacions Externes.

Adaptació de les botigues

En els últims dos mesos, Mercadona ha adaptat 72 botigues de la cadena per transformar-les en Botigues 6.25, en les quals ja poden observar-se avenços de l'estratègia i l'objectiu de les quals és escoltar l'opinió de clients i treballadors respecte totes les accions que l'empresa està desenvolupant en el context de l'«Estratègia 6.25». D'aquestes 72 botigues, un total de vuit estan a Catalunya. En concret, dues a Barcelona i a Castelldefels, Badalona, Sant Celoni, Tarragona, Lleida i Girona.

La primera i segona de les accions d'aquesta estratègia se centren en eliminar, al llarg del 2020, les bosses de plàstic d'un sol ús a totes les seccions, així com els d'ús limitat de plàstic d'un sol ús. La tercera acció, a desenvolupar fins al 2025, suposa el compromís de la companyia a disminuir en un 25% l'ús de plàstic dels seus envasos eliminant el que no afegeixi valor, substituint-lo per altres materials i incorporant plàstic reciclat. A més, la quarta mesura és el compromís de la companyia a què el 2025 tots els seus envasos de plàstic siguin reciclables.