02 de desembre de 2020
02.12.2020
Diari de Girona

Una de cada deu empreses morirà amb la pandèmia

02.12.2020 | 00:36
Una de cada deu empreses morirà amb la pandèmia

El Banc d'Espanya estima que entre el 6% i el 10% de les empreses espanyoles esdevindran en inviables i quedaran abocades a la seva dissolució, depenent de si els danys de la covid es resolen amb rapidesa després de la pandèmia o si, per contra, persisteixen per un període llarg de temps. En qualsevol supòsit, les expectatives empitjoren en el cas de les pimes, més vulnerables, i, sobretot, en els sectors més afectats per les mesures restrictives contra la pandèmia, com ara el transport, l'hostaleria, restauració i l'oci.

Aquestes són algunes de les conclusions de l'estudi L'impacte de la crisi de la Covid-19 sobre la situació financera de les empreses no financeres el 2020: Evidència basada en la central de balanços, que el Banc d'Espanya va fer públic ahir.

«Les polítiques econòmiques han contribuït, fins ara, a mitigar els riscos de liquiditat per a les empreses, sosté l'organisme que governa Pablo Hernández de Cos. En canvi, el Banc d'Espanya troba a faltar «instruments de suport a la solvència empresarial de les empreses de menor dimensió», així com una reforma dels mecanismes d'insolvències judicials i extrajudicials a fi de donar agilitat i eficiència als processos de reestructuració de deutes de les empreses amb problemes de solvència, però viables.

L'informe constata el deteriorament de la posició financera de les empreses, amb augments de l'endeutament i de la càrrega financera, durant els tres primers trimestres del 2020.

La caiguda de l'activitat de les empreses per la crisi de la covid ha fet que s'elevi des del 14% al 40% la proporció d'empreses amb ingressos insuficients per pagar els interessos dels seus deutes.

Segons els autors de l'informe, en l'escenari més benigne (d'una ràpida absorció dels efectes de la covid), el percentatge d'empreses insolvents passaria del 10,5% del 2019 al 14,5% el 2020. I dins d'aquest últim percentatge, sis punts (el 6% del total de les empreses) correspondrien a empreses inviables, abocades a la seva liquidació, davant l'expectativa que els seus resultats negatius es mantindran a llarg termini. En un escenari menys benigne, el percentatge d'empreses abocades a la liquidació pujarà fins al 9,9%.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook