12 de desembre de 2020
12.12.2020
Diari de Girona

El Banc d’Espanya adverteix sobre l’exposició a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea

L’espanyola és l’economia de les grans europees que pot patir més els efectes d’un Brexit sense acord Espanya manté amb el Regne Unit uns vincles comercials i financers relativament elevats en comparació amb altres grans economies de la Unió Econòmica i Monetària

12.12.2020 | 01:26
Les exportacions espanyoles al Regne Unit es podrien veure molt afectades pel Brexit.

A poques setmanes perquè es produeixi la ruptura entre el Regne Unit i la Unió Europea, encara sense saber si serà un divorci amb o sense acord, el Banc d´Espanya alerta que els seus efectes poden ser significatius per a l´economia espanyola, la més exposada de les grans economies de la UE al país de Boris Johnson.

Espanya manté amb el Regne Unit uns vincles comercials (especialment en els sectors turístic, agroalimentari i de l´automòbil) i financers (fonamentalment d´inversió estrangera directa en els sectors financers i de telecomunicacions) «relativament elevats» en comparació amb altres grans economies de la Unió Econòmica i Monetària (UEM), explica l´organisme que dirigeix ?Pablo Hernández de Cos en l´article Brexit: situació i conseqüències econòmiques, publicat recentment. A més, els britànics «segueixen sent» els principals compradors estrangers d´habitatge a Espanya amb un 14% de les compravendes no residents el 2019. Això fa que l´efecte de la ruptura pugui ser significatiu per a Espanya.

Segons les simulacions del supervisor, l´impacte del Brexit sobre l´economia britànica se situarà entre l´1,5% i el 3%, mentre a la UE oscil·larà entre el 0,1% i el 0,4%, aproximadament, en l´horitzó 2022. Per països, afegeix l´organisme, l´efecte serà heterogeni «depenent de l´exposició comercial de cadascú». No obstant això, afegeix, l´anàlisi no inclou «els possibles efectes adversos que el Brexit podria causar en la confiança i en la incertesa», augmentat en el context actual de «debilitat» econòmica com a conseqüència de la pandèmia. Per això, el supervisor advoca per «arribar a un acord, amb la major brevetat possible» per «construir unes noves relacions comercials d´ampli abast entre les dues àrees».

Les exportacions espanyoles de béns i serveis dirigides al Regne Unit van arribar al 9,6% del total el 2019, el que va suposar el 3,4% del PIB. «Aquesta exposició comercial, que és inferior a la que manté el conjunt de la UEM, és superior a la que presenten Alemanya, França o Itàlia», afegeix l´article, que destaca el pes de les exportacions turístiques espanyoles, que suposen prop d´un 1,2% del PIB. Entre 2015 (any previ al Brexit) i el 2019 el pes de les exportacions espanyoles de béns i serveis al Regne Unit va augmentar prop de 0,1 punts percentuals amb el turisme com a «principal» responsable amb un increment del seu pes en el PIB proper a 0,1 punts percentuals.

El 2019 el Regne Unit va continuar sent el principal mercat emissor per a l´economia espanyola, que suposa un 21% de les entrades totals de turistes i un 19% de la despesa, percentatges «lleugerament inferiors» als registrats el 2015, com a conseqüència del procés de diversificació geogràfica del turisme i la recuperació d´alguns destins competidors del Mediterrani.

En exportacions de béns al Regne Unit, Espanya ha reduït el seu pes en el PIB en els últims anys fins a l´1,6% -van representar el 6,8% del total d´exportacions de béns el 2019-. Així, el país de Boris Johnson és la cinquena destinació més rellevant per a l´economia espanyola per mida (era la quarta el 2015) per darrere de França, Alemanya, Itàlia i Portugal, a causa de la disminució d´empreses espanyoles que exporten al Regne Unit (s´han reduït en 0,2 punts percentuals entre 2015 i 2019, fins a l´11%) i el baix dinamisme de les vendes de l´automoció i d´alguns aliments en els últims anys, afirma el Banc d´Espanya.

Les exportacions espanyoles de serveis no turístics al mercat britànic van suposar el 2019 un 11% del total (0,8 punts percentuals més que el 2015) i un 0,6% del PIB. En aquest àmbit, destaquen les vendes a l´exterior de serveis de telecomunicacions i serveis financers, «fruit de la implantació al Regne Unit de multinacionals espanyoles de tots dos sectors», afirma el supervisor. També en l´àmbit financer, les relacions entre Madrid i Londres en forma d´inversió exterior directa «superen àmpliament, en percentatge de PIB, les d´Alemanya, França i Itàlia», indica l´informe. Especialment relatives a l´àmbit de les telecomunicacions i financer, van suposar un 9% del PIB el 2019, «el que converteix aquesta economia en la segona destinació més rellevant per al nostre país per grandària després dels Estats Units». Les inversions directes britàniques a Espanya suposen al voltant del 6,5% del PIB, segons l´FMI.

L´impacte que tindrà el Brexit en l´economia espanyola «dependrà d´aquestes exposicions directes», diu el supervisor, «però també del resultat final de les negociacions en curs, sobre les quals persisteix una notable incertesa». No obstant, serà «molt heterogeni» a escala «autonòmica i sectorial». En l´àmbit comercial, un recent estudi del Banc d´Espanya indicava que Múrcia, el País Valencià, Galícia i Aragó seran les autonomies «més vulnerables a un escenari advers hipotètic» en què hi hagués aranzels bilaterals equivalents a la mitjana de l´OMC (7%) a causa del pes relatiu en les exportacions d´aquestes autonomies al mercat britànic i la seva especialització en productes «agroalimentaris, tèxtils i automòbils», tot i que l´impacte «podria veure´s esmorteït» per la diversificació geogràfica de les empreses.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook