19 de desembre de 2020
19.12.2020
Diari de Girona

Consells per estalviar fins a 4.500 euros en la declaració de la renda

Els tècnics d'Hisenda aconsellen aprofitar la recta final de l'any, tot i que els principals avantatges són per als contribuents amb més ingressos

19.12.2020 | 01:23
Els contribuents poden estalviar en les seves declaracions si prenen algunes decisions abans que acabi l'any

Els tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) aconsellen aprofitar la recta final de l'any per estalviar fins a 4.569 euros en la propera declaració de la renda, tot i que aclareixen que els majors avantatges fiscals beneficien els contribuents amb més ingressos i patrimonis i els que tenen estalvis disponible per reduir la seva factura fiscal. Així, les persones amb ingressos superiors als 600.000 euros a l'any podran abaratir la factura fiscal fins als 76.500 euros, davant les persones amb rendiments anuals inferiors als 21.000 euros, l'avantatge fiscal de les quals no arriba als 1.700 euros.

Habitualment, Gestha destaca que en els últims mesos de l'any convé fer aportacions als plans de pensions o als plans de previsió assegurats per poder aconseguir un estalvi fiscal en la declaració de la renda de l'any vinent. No obstant això, aquest any serà l'últim en què es podrà reduir la base imposable de l'IRPF fins als 8.000 euros, sempre que aquestes aportacions no superin el 30% dels rendiments de la feina i activitats econòmiques, perquè el projecte de llei dels Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021 preveu reduir aquest límit a 2.000 euros mantenint-se el límit percentual del 30%.

Per això, en cas que es tingui previst realitzar aquest tipus d'aportacions és preferible no esperar fins al 2021, ja que si s'aporten a partir de gener, el límit serà ja de 2.000 euros.

D'altra banda, aquells que van comprar el seu habitatge habitual o van realitzar algun pagament per a la seva construcció abans de l'1 de gener de 2013 seguiran gaudint del seu dret a la desgravació. D'aquesta manera, aquests contribuents poden deduir fins al 15% de les quantitats invertides, amb un límit d'inversió de 9.040 euros.

Així mateix, els tècnics recorden que estan exempts els guanys obtinguts per la venda de l'habitatge habitual per als contribuents més grans de 65 anys o per a persones dependents severes o de grans dependents. Igualment, els guanys obtinguts pels més grans de 65 anys per la venda de qualsevol bé estan exemptes de tributació, sempre que l'import total, fins a un límit màxim de 240.000 euros, es destini a constituir una renda vitalícia assegurada en un termini de sis mesos.

Per altra banda, afirmen que ser inversor en borsa no només pot suposar guanys, sinó també pèrdues. Per això, Gestha avisa que el final d'any és un bon moment per fer comptes i compensar les pèrdues generades per un fons d'inversió, accions o derivats financers amb els guanys patrimonials obtinguts.

Els tècnics d'Hisenda també recomanen planificar la venda d'accions i assenyalen que els contribuents que prevegin que els seus rendiments nets de la feina seran inferiors a 16.825 euros han de vigilar, en la mesura del possible, que no hi hagi rendes d'un altre tipus, com per exemple guanys patrimonials per venda d'accions o rendes per lloguers d'immobles, superiors a 6.500 euros, ja que en aquest cas perdrien una reducció de rendiments de la feina que pot arribar fins als 5.565 euros.

També les vendes d'accions poden obligar a declarar molts contribuents que no tindrien obligació de declarar amb rendiments de treball inferiors a 14.000 euros amb més d'un pagador, o si només hi ha un pagador fins a 22.000 euros a treballadors que resideixen a les autonomies de règim comú.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook