El nombre d'inactius que no tenen feina i no la busquen perquè pensen que no en trobaran tot i estar disponibles es va disparar un 31% al tercer trimestre de l'any en relació amb el mateix període del 2019, segons dades extretes de l'última Enquesta de Població Activa (EPA).

Aquest col·lectiu en concret es coneix com els «desanimats» del mercat laboral. Es tracta de persones que formen part de la població inactiva, que ni tenen feina ni busquen un lloc de treball perquè creuen que no el trobaran, tant si l'han buscat com no amb anterioritat, tot i estar disponibles per treballar.

Al tancament del tercer trimestre, a Espanya es comptabilitzaven gairebé 16,7 milions d'inactius per diferents causes, entre les quals la jubilació, rebre cursos de formació, la cura de menors o dependents, i no buscar feina per pensar que no en trobaran (desanimats).

En total, al mercat laboral espanyol existien, en acabar setembre, 366.200 «desanimats». Són 86.700 més que en el mateix període del 2019 (+ 31%) i 54.600 persones més si es compara amb la dada del segon trimestre d'aquest any (+17,5%).

Amb l'inici de la pandèmia i les dificultats per trobar un lloc de treball, es va trencar la tendència descendent que s'anava observant des de 2014 en el nombre de «desanimats».

El Ministeri de Treball, en el seu últim informe trimestral d'anàlisi sobre el mercat laboral, assenyala que l'augment de «desanimats» al tercer trimestre del 2020 es va produir per la debilitat del mercat de treball i les «escasses possibilitats» de trobar feina davant la crisi provocada pel coronavirus i malgrat la recuperació observada a partir del mes de juny.

En termes interanuals, els «desanimats» es van disparar un 31% respecte al tercer trimestre del 2019. No obstant això, des del màxim assolit en el tercer trimestre del 2013, quan va arribar a 571.000, la xifra del tercer trimestre d'aquest any s'ha reduït en més de 200.000 persones, el 35,9%, fins a situar-se en nivells similars als registrats el 2009.