La logística, la indústria manufacturera i l'agricultura són alguns dels sectors que demandaran professionals en els propers mesos. Així ho assegura un informe de l'empresa de recursos humans Randstad, qui afirma que la logística és un dels grans dinamitzadors de l'ocupació a Catalunya. En el cas de les comarques gironines, el nombre de contractes que va gestionar en aquest àmbit s'ha incrementat més d'un 50% en un any. No obstant això, en termes absoluts, bona part de les contractacions en el sector logístic es concentren encara a l'àrea metropolitana de Barcelona i Tarragona.

D'altra banda, segons el mateix estudi, els sector de la indústria agroalimentària i el de la indústria manufacturera, malgrat alguns descensos d'activitat durant la tardor, seran també importants per generar nova ocupació a Catalunya l'any 2021. A aquests sectors cal sumar-hi altres activitats més concretes i molt relacionades amb les noves tecnologies que també generaran llocs de treball, com el comerç electrònic, la seguretat informàtica, les solucions de treball a distància, o la formació en línia.

«Durant els últims mesos hem estat testimonis que el comerç electrònic ha estat un notable dinamitzador de la nostra economia, de manera que la logística i les noves tecnologies seguiran sent protagonistes del mercat laboral en el 2021, a més de l'agricultura i de determinades indústries» , preveu Valentín Bote, director de Randstad Research.

Que hi hagi opcions de generar ocupació en alguns sectors no amaga que la crisi econòmica derivada de la pandèmia ha castigat molt durament el mercat de treball. Diferents serveis d'estudis pronostiquen que faran falta anys per recuperar els llocs de treball perduts.

D'altra banda, s'imposen cadda cop més models de contractació més flexibles. En aquest sentit, Javier Blasco, director de l'Adecco Group Institute, assegura que aquesta flexibilitat serà clau per a maximitzar les possibilitats d'aconseguir un lloc de treball. Per a Blasco és més que evident que «el teletreball, el part-time, les jornades irregulars, la subcontractació de serveis o de professionals freelances, o les noves formes d'ocupació -algunes encara estranyes al nostre Estatut dels Treballadors- exigeixen que ocupadors, governs i altres agents socials consensuïn i apostin per mercats de treball atractius per a persones i ocupadors».