02 de gener de 2021
02.01.2021
Diari de Girona

Bona collita de cereals

01.01.2021 | 23:52
Bona collita de cereals

Vull comentar, penso que és important que siguem conscients, la bona collita de cereals aconseguida en la campanya. Parlem poc d'això però és rellevant. La collita de cereals d'aquest any ha arribat a un rècord històric amb 27,6 milions de tones (sense arròs), és a dir, gairebé un 50% més que l'última. Supera així totes les collites fins ara conegudes i demostra fins a quin punt la tecnologia agrària, els consums intermedis units a unes molt favorables condicions climàtiques poden fer canviar les tendències productives.

Aquesta excepcional collita té diverses causes: l'expansió dels regadius, les tecnologies agràries i les favorables condicions meteorològiques. Tot això ha contribuït a fer d'aquest any una campanya històrica. I això ho manifesten els nostres rendiments de 4.620 quilos per hectàrea en blat tou, 3.300 quilos/hectàrea en dur o 4.340 quilos/hectàrea en ordi, fet que suposa increments de rendiment en blat tou i ordi de més del 50% sobre la collita anterior.

El cereal ha estat la base de l'agricultura hispana durant els segles passats, encara que no ho és ara. En els últims anys representa un 7%, aproximadament, de la nostra PFA la destinació és l'alimentació humana i animal i aquestes produccions no són capaços d'abastir les dues demandes, especialment la de pinsos que absorbeix gairebé la meitat dels consums intermedis.

Però aquestes grans xifres no ens impediran seguir amb la nostra tendència importadora de cereals gra necessaris per cobrir l'alimentació humana i pecuària.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook