02 de gener de 2021
02.01.2021
Diari de Girona

PIMEC veu una relació entre la dimensió d'una empresa i la capacitat de superar crisis

01.01.2021 | 23:52
PIMEC veu una relació entre la dimensió d'una empresa i la capacitat de superar crisis

PIMEC ha constatat que existeix una relació directa entre la dimensió de les empreses i la seva rendibilitat, així com la seva capacitat a l'hora de resistir els efectes de crisis econòmiques. En relació a les dades de dos informes elaborats per l'Observatori de la PIMEC sobre la dimensió i la rendibilitat de les pimes i activitats de la indústria catalana entre els anys 2009 i 2018, la patronal destaca en el primer document que, a més dimensió, millor rendibilitat econòmica i més capacitat de resistència. En aquest sentit, les mitjanes empreses, que són les més grans de les pimes, enregistren de manera sostinguda quatre característiques: menor pes del cost de personal, major pes de les amortitzacions, menor pes de resultats financers i major pes del Resultat Abans d'Impostos (RAI).

La base d'informació del treball (INFORMES PIMEC 12/2020) són els estats comptables que l'univers de 13.000 pimes industrials presenten anualment al Registre Mercantil, concretats a la base de dades Pimesdat. Del període contemplat, que abasta 10 anys, s'aporten dades anuals i dades relatives a dues fases del cicle econòmic clarament diferenciades: 2009-2013 (crisi econòmica) i 2014-2018 (recuperació econòmica). Precisament, un dels principals canvis que es produeix en els dos subperíodes és que a la pime industrial catalana el RAI passa del 8,9% del valor afegit en època de crisi a un valor 16,6% en fase de recuperació.

En relació a les despeses de personal, representen establement una major proporció del valor afegit a les microempreses, concretament entre un 10 i un 15% més que a les mitjanes, això malgrat que el cost per empleat és bastant més alt a les mitjanes empreses. D'altra banda, les amortitzacions representen entre un 10% del valor afegit a les microempreses i un 13% a les mitjanes.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook