L'Audiència Provincial d'Oviedo ha condemnat Deutsche Bank a pagar les despeses de taxació d'un préstec, en una decisió pionera que arriba sense que el Tribunal Suprem s'hagi pronunciat encara sobre a qui correspon el seu abonament. Els magistrats confirmen la sentència de primera instància recorreguda per l'entitat financera, i destaquen que «davant la falta d'una norma nacional aplicable en defecte de pacte que s'imposés al prestatari el pagament de la totalitat o d'una part d'aquestes despeses», no es pot negar al consumidor la devolució de les quantitats abonades.

La sentència de l'Audiència d'Oviedo es remet a la resolució de juny de 2020 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que estipulava que les quantitats pagades en concepte de despeses d'hipoteca arran d'una clàusula declarada abusiva han de ser retornades al consumidor llevat que el dret nacional disposi el contrari. I, en tot cas, complica el panorama judicial, en què els jutges no acaben de posar-se d'acord sobre quines despeses es poden reclamar i fins quan.

En definitiva, les despeses de gestoria hauran de ser assumides per l'entitat prestadora, i aquí s'inclouen les de taxació, «en tractar-se d'un concepte que, de la matexia forma que les de la gestoria, no té suport legal pel que fa a com ha de ser assumit».