21 de gener de 2021
21.01.2021
Diari de Girona

Les empreses de l'Ibex sumen 56.488 milions en factures fora de termini

Les majors companyies paguen els seus proveïdors a 183 dies, el triple del que s'estableix, mentre que cobren de mitjana a 64

20.01.2021 | 23:40
Antoni Cañete.

Les empreses de l'Ibex-35 van triplicar l'any passat el termini legal en els pagaments als seus proveïdors, en situar-se en una mitjana de 183 dies, davant dels 60 que estableix la llei. Les dades sorgeixen de l'estudi anual que realitza la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM) referits al primer semestre de l'any passat.

A aquesta data, les companyies de l'Ibex tenien una cartera de factures per pagar per sobre dels 60 dies legals per 56.488 milions d'euros. La xifra s'eleva a augmenta a 80.011 milions si es tenen també en compte les dades agregades de la resta del mercat continu.Segons el parer d'aquesta organització, posar al dia aquest volum de recursos suposaria una injecció de liquiditat essencial per a les pimes.

A tenor d'aquests resultats, aquesta entitat, que agrupa al voltant d'un milió de pimes i autònoms, insisteix que cal implantar ja un règim sancionador que multi les empreses moroses. El Congrés es va comprometre fa uns mesos a tramitar aquesta iniciativa.

D'aquesta forma, segons la Plataforma, s'evitaria trencar «la cadena de pagaments» i s'injectaria «liquiditat al sistema» i milloraria «la competitivitat i productivitat de les empreses» i es reduiria «la necessitat d'endeutament financer de moltes pimes i autònoms, en un context marcat pel covid-19».

Segons el president de la PMcM, Antoni Cañete, «mig milió d'empreses estan en risc de fallida principalment pel retard en els pagaments». Per això, demana als grups polítics «responsabilitat» per agilitar la creació del règim sancionador.

Les dades extretes de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) posen de manifest que en el primer semestre de 2020 la morositat de les companyies de l'Ibex va aconseguir els 56.488 milions d'euros; es va apreciar un increment del 6% en el termini mitjà de pagament de les empreses de l'índex, en passar de 173 en el 2019 a 183 dies; i les signatures no financeres, el 5%, de 183 a 193 dies. El sector que més va augmentar el seu temps de liquidació va ser energia, amb un 18%, seguit d'indústria, amb un 15%, mentre que va disminuir en construcció i immobiliari un 5%, i en el sector comercio i serveis un -13%.

En tot cas, el ram de construcció i immobiliari és el que registra una major demora en la liquidació de les seves factures. Els seus terminis mitjans de pagament van arribar als 270 dies en el primer semestre de 2020. A aquest li segueix el de comerç i serveis, amb 261 dies; indústria, amb 195 ; i energia, amb 109. Aquestes xifres de pagament a proveïdors contrasten amb les corresponents als cobraments. En el cas de les empreses no financeres de l'Ibex, se situen en 64 dies, un 10% major si es comparen amb els terminis de cobrament del mateix període de 2019 (58 dies).

La Plataforma detecta «un considerable augment de l'efectiu i actius líquids equivalents en les empreses de l'Ibex (un 25% de mitjana). Segons Cañete, «no és tolerable que acumulin el líquid en comptes de destinar-lo a pagar en termini als seus proveïdors. Algunes d'aquestes grans companyies es financen, en certa manera, a costa dels seus propis proveïdors, en la seva majoria pimes i autònoms, vulnerant la llei a través de l'ús de la seva posició de domini».

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook