29 de gener de 2021
29.01.2021
Diari de Girona

CaixaBank guanya 1.381 milions el 2020, un 19% menys que l'any anterior

El grup provisiona 1.252 milions per la pandèmia i té un 4,6% de despesa menys en personal

29.01.2021 | 09:51
CaixaBank guanya 1.381 milions el 2020, un 19% menys que l'any anterior

CaixaBank ha tancat el 2020 amb un benefici atribuït de 1.381 milions d'euros, un 19% menys que l'any anterior, en un exercici marcat per la pandèmia de coronavirus, que ha obligat l'entitat a fer provisions per valor de 1.252 milions -91 l'últim trimestre- per anticipar-se a possibles impactes econòmics futurs. L'any 2019, CaixaBank va guanyar 1.705 milions d'euros, una quantitat menor que al 2018 pels costos associats de l'ERO. Aquesta reducció de plantilla ha fet que al 2020 les despeses de personal s'hagin reduït un 4,6%. En l'últim exercici abans de la fusió amb Bankia que convertirà l'enitat en la més gran d'Espanya, CaixaBank ha tancat l'any amb un volum de negoci (crèdits+recursos) rècord de 659.332 MEUR, un 7,8% més que el 2019.

En concret, el crèdit brut a clients ha assolit els 243.924 milions (+7,3%), principalment perquè se n'han ofert més a empreses (+16,6%) i al sector públic (+42,3%). Durant aquest any, CaixaBank ha aprovat 388.641 peticions de moratòria als seus clients que afecten a una cartera de 11.097 milions d'euros, un 5% del total de cartera de crèdit de l'entitat. El 98% de les moratòries es troben al corrent de pagament a tancament del 2020, mentre que les de crèdit a consum van acabar durant l'últim trimestre.

En el marc de la pandèmia, CaixaBank ha finançat les empreses amb 83.700 MEUR, al marge dels crèdits ICO. Pel que fa a les línies avalades per l'Estat, l'entitat ha concedit 184.814 préstecs per valor de 12.640 milions d'euros, un 76% per a pimes i autònoms. El banc social del grup, MicroBank, ha signat 26.854 préstecs per valor de 349,7 milions d'euros.

En el context delicat de la pandèmia, els recursos de clients sumen 415.408 milions d'euros, un 8,1% més, impulsats pel fort creixement dels dipòsits a la vista. Els actius sota gestió són 106.643 milions, un 4,2% més, i el patrimoni gestionat en fons d'inversió, carteres i sicavs arriba als 71.315 milions, un 4% més. Els plans de pensions sumen 35.328 milions d'euros, un augment del 4,7%.

Els ingressos 'core' del grup s'han mantingut estables, amb una reducció del 0,1% fins als 8.310 milions d'euros, i creixent un 2,8% en l'últim trimestre respecte al tercer, sobretot per l'augment del marge en interessos, comissions i ingressos per contraactes d'assegurances.

En el conjunt de l'any, el marge d'interessos cau un 1% fins als 4.900 milions d'euros, sobretot per la baixa aportació de la renda fixa i el descens dels ingressos dels préstecs, ja que el tipus d'interès aplicat –especialment en els vinculats a l'ICO- és molt més baix. A més, també han caigut els ingressos vinculats al crèdit al consum. Tot plegat, però, s'ha compensat per l'augment de la cartera i per les mesures compensatòries del BCE.

En concret, els ingressos per comissions són de 2.576 MEUR (-0,9%), i de 671 en l'últim trimestre (-3,3%), unes caigudes vinculades a la baixa activitat econòmica. Els ingressos per assegurances de vida risc arriben als 598 milions, un 7,5% més que el 2019. CaixaBank ha destinat, també 243 milions al Fons de Garantia de Dipòsits i ha rebut 135 milions de SegurCaixa Adeslas.

També influeix en l'evolució interanual del grup la provisió de 311 MEUR associada a la 'joint venture' amb l'Erste Group Bank derivada de la pandèmia i de l'allargament del període de tipus d'interès baixos, així com el registre de la plusvàlua de 420 milions derivada de la venda del 29% de Comercia. En el primer trimestre, també es va registrar un impacte de 109 milions vinculat a prejubilacions.

Operacions financeres i participades

On més s'ha notat l'impacte de la pandèmia i de plusvàlues és en el resultat de CaixaBank en operacions financeres i en l'evolució de les seves participades. El marge brut ha caigut un 2,3% per la reducció de tots dos ítems, amb 238 milions, un 20,1% menys, en operacions financeres. La cartera de participades ha vist com els ingressos queien un 22,8% fins als 454 milions d'euros. En concret, els ingressos per dividends inclouen els de Telefónica i BFA per 100 i 40 milions d'euros, respectivament, entre d'altres.

En les companyies participades per CaixaBank, els resultats cauen un 27,9% respecte a l'any passat, amb l'única excepció de SegurCaixa Adeslas, que millora significativament per la menor sinistralitat i els aspectes singulars vinculats a la pandèmia.

Menors despeses

CaixaBank ha viscut l'any de la pandèmia amb una reducció ja pactada el 2019 de plantilla que, juntament amb els menors costos en context de pandèmia, ha fet baixar les despeses d'administració i amortització en un 4%. En concret, les des personal han disminuït un 4,6% i les generals un 3,9%.

En conjunt, la reducció de costos ha estat del 4%, amb un marge d'explotació de 4.579 milions d'euros.

Solvència i liquiditat

La ràtio CET1 arriba al 13,6% en el tancament de l'any, +161 punts bàsics, 32 dels quals es deuen a la reducció el dividend a càrrec al 2019. La ràtio Tier 1 és del 15,7%, mentre que pel que fa al requeriment MREL, CaixaBank té una ràtio sobre APRs del 26,3%.

El total d'actius líquids és de 114.451 milions d'euros, la xifra més alta assolida mai per l'entitat, amb un creixement anual de 25.024 milions per la generació i aportació de col·laterals a la pòlissa del Banc Central Europeu. La ràtio de cobertura de la liquiditat, LCR, és del 276%, molt per sobre del mínim requerit del 100%.

La ràtio de morositat entre els clients del banc s'ha reduït al 3,3% i la de cobertura ha crescut fins al 67%, un augment de 12 punts pel reforç de les provisions. El cost del risc 12 mesos és del 0,75%.

Els saldos dubtosos al banc disminueixen 193 MEUR durant l'any tot i que s'ha alentit l'activitat de recuperació. CaixaBank compta amb una cartera d'adjudicats nets disponibles per a vendre a Espanya de 930 milions d'euros, 28 menys que l'any passat, amb una ràtio de cobertura del 42%. El total en vendes d'immobles d'aquest 2020 ha estat de 443 milions.

Clients i activitat en pandèmia

En aquest any marcat per la covid-19, Caixabank ha millorat les seves quotes de mercat fins arribar al 23,3% en estalvi a llarg termini, i al 16,5% la de crèdit a les empreses. En banca digital, l'enitat ha arribat a un 67,6% de clients digitals i una quota de mercat del 34,4%, segons Comscore. En total, compta amb 7 milions de clients digitals. CaixaBank ha crescut en l'ús de Bizum, sent-ne l'entitat amb més usuaris, 3 milions, amb una quota del 22,7% i un augment del 156% respecte al 2019. Per la seva banda, la banca jove imagin ha captat 400.000 nous clients, superant els 3 milions d'usuaris registrats.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook