L'Agència Tributària reforçarà enguany el control de persones físiques que aparenten ser no residents a Espanya. Per a això utilitzarà eines d'anàlisis massives de dades («big data»), la qual cosa suposa una novetat en l'àmbit dels patrimonis rellevants «deslocalitzats» i marca un «nou impuls» per a la comprovació tributària d'aquest perfil de contribuent.

Aquesta és una de les qüestions que figuren en el Pla de Control Tributari 2021, les directrius generals del qual es van publicar ahir en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). I és que una de les línies d'actuació serà el control sobre grans fortunes. Un dels aspectes en aquesta línia és el dels patrimonis rellevants que «deslocalitzen» la seva residència fingint que es troben a l'estranger. Aquest reforç es produeix pocs dies després que alguns populars youtubers, entre ells el Rubius, anunciessin que s'han mudat a Andorra per reduir la seva càrrega fiscal.

Anàlisi de residència

Les tasques desenvolupades l'any passat en aquest àmbit van permetre establir una anàlisi de residència de manera sistemàtica sobre un ampli col·lectiu de contribuents que figuren com a no residents en les bases de dades tributàries. L'estudi en profunditat d'aquestes dades «ha facilitat l'obtenció dels indicis necessaris per poder determinar la residència al nostre país d'alguns d'aquests patrimonis rellevants, la qual cosa permetrà, a partir d'aquest any 2021, intensificar les actuacions de control de ciutadans deslocalitzats», segons el pla.

Les directrius del Pla de Control Tributari publicades en el BOE tenen en compte l'impacte de la crisi sanitària sobre la planificació de l'AEAT el 2020 i, «possiblement», també 2021, plantejant la consolidació i modulació de línies d'actuació que l'any passat van poder resultar afectades per la pandèmia, com el pla de visites presencials. Les labors de control es dirigiran enguany també a altres dues noves figures tributàries, que entren en vigor, la denominada «taxa Google», que recau en companyies digitals, i la «taxa Tobin», sobre determinades transaccions financeres.

Lluita contra el frau

Segons el pla, un dels pilars del combat contra l'evasió tributària «serà l'aprovació del projecte de llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal publicat en el Butlletí de Corts el 23 d'octubre i la seva aplicació efectiva a partir de la seva entrada en vigor».

També es prioritzarà el control dels riscos fiscals d'aquells contribuents que menys s'hagin vist afectats pels efectes econòmics del coronavirus, mantenint «un nivell general de control adequat donada la necessitat de combinar l'atenció a les situacions de falta de liquiditat amb l'obligació de comprovar exercicis anteriors a la crisi dins del període de prescripció», precisa Hisenda.

Errors en la declaració de renda

Una de les novetats en l'àmbit d'assistència i facilitació de compliment dels deures fiscals que previsiblement es posaran en marxa durant la pròxima campanya de la declaració de la renda és «una eina per predir errors en la declaració i advertir d'ells al contribuent».

Per a això es fa ús de tècniques d'aprenentatge automàtic a partir de regularitzacions d'anys anteriors. A partir d'això, la nova eina farà una selecció de contribuents que poden cometre equivocacions en determinades caselles de l'apartat de rendiments del treball.