Després d'un 2020 marcat per l'impacte sanitari, econòmic i social de la pandèmia per Covid-19, el 2021 està cridat a ser l'any en què comenci la recuperació. És el consens que expressen els principals organismes econòmics tant nacionals com internacionals. No obstant, també anticipen que el creixement que experimentaran alguns mercats aquest any, entre els quals Espanya, no serà suficient per compensar la caiguda soferta a l'exercici anterior. És el cas del Govern, que confia que el PIB nacional creixi un 9,8% al llarg del 2021 després de la caiguda de l'11% que va haver-hi el 2020.

Així doncs, la millora que portaran els pròxims mesos serà progressiva i dependrà en gran manera que sapiguem posar el focus a les palanques adequades per superar el curt termini amb la menor pèrdua de teixit productiu i ocupació possible, alhora que establim les bases del model de creixement futur. Entre les preocupacions més immediates, el 2021 haurem de prestar atenció a les xifres d'ocupació, especialment les que es puguin derivar del final dels ertos, així com a la debilitat de la demanda. Si bé la incertesa sobre l'evolució de la pandèmia i de la crisi econòmica ha tingut un clar impacte negatiu en el consum, també es pot esperar que tan bon punt la situació epidemiològica s'estabilitzi, aquesta confiança comenci també a recobrar el ritme i es tradueixi en un nou impuls als sectors més colpejats per les mesures sanitàries com el turisme, l'oci i la restauració. En aquest sentit, el 2021 encara arrossegarà seqüeles del que ha sigut el pitjor any en termes de PIB des de la Guerra Civil, però a mesura que vagin passant els mesos, esperem també anar recobrant una certa normalitat tant en l'àmbit empresarial com en el privat. La facturació s'anirà recuperant i les tensions financeres i operatives s'alleujaran gradualment.

El repte llavors serà posar fil a l'agulla per impulsar totes aquelles iniciatives i reformes pendents que posicionin l'economia espanyola per ser més competitiva i resilient davant un futur que sense cap dubte portarà noves complexitats. Els fons del Pla de Recuperació Europeu exerciran un paper crucial en aquesta transformació del nostre teixit productiu que s'ha de traduir, sobretot, en un mercat laboral més dinàmic, inclusiu i amb més oportunitats, especialment per a les noves generacions que necessiten recuperar la confiança en el seu futur. La digitalització i la sostenibilitat són les dues paraules clau en aquest exercici que ha posat en marxa la UE. El repte és tan immens com l'oportunitat.

El sector públic i el privat tenen ara la responsabilitat i l'obligació de col·laborar com mai per materialitzar aquesta transformació tan necessària per al nostre país. Si ho fem bé, podem convertir-nos en aquesta economia del benestar, madura i innovadora a la qual estic convençut que tots aspirem, en el marc d'una Europa forta. Per això, si bé el 2021 serà encara complicat, serà un any determinant per marcar el camí de la recuperació.