13 de març de 2021
13.03.2021
Diari de Girona

Les ajudes directes a les empreses per la COVID seran de fins a 200.000 €

La iniciativa es recolza en tres potes; una per cobrir costos directes, una altra per alleujar el deute financer i una altra per salvar les pimes

13.03.2021 | 01:01
Una protesta del sector de les agències de viatges, a la plaça Sant Jaume de Barcelona.

El pla d'ajudes directes d´11.000 milions aprovat pel Govern es recolza en tres potes: 7.000 milions perquè les autonomies transfereixin a les empreses per als seus costos fixos; altres 3.000 milions per convertir crèdits a companyies avalats per l'organisme oficial ICO en instruments de capital per a reforçar la solvència de les empreses i altres mesures per a alleujar les companyies i un fons de 1.000 milions per fer costat a empreses de grandària mitjana que travessin dificultats.

Les ajudes directes a les empreses, que distribuiran les autonomies en 40 dies i arribaran fins als 200.000 euros. Els autònoms que tributen en l'IRPF pel règim de mòduls tindran dret a una quantitat fixa de 3.000 euros. La resta, entre 4.000 i 200.000 euros per destinar a despeses fixes i pagament de deutes financers. Els suports van dirigits a companyies del sector de l'hostaleria i la restauració, indústries manufactureres, comerç a l'engròs i minorista, sectors auxiliars del transport, manteniment aeronàutic i activitats relacionades amb la cultura i l'esport.

L'import de les ajudes ascendirà a un màxim del 40% de la caiguda addicional d'ingressos soferta per la pandèmia per a micropimes i autònoms, mentre que aquest percentatge es redueix al 20% en el cas de la resta d'empreses.

Ajudes de caràcter finalista

Les ajudes tenen caràcter finalista. Això significa que s'han d'utilitzar per a pagar els deutes contrets des de març de 2020, com a pagament a proveïdors, subministraments, salaris, arrendaments o deute financer. La concessió de les ajudes estarà lligada al manteniment de l'activitat fins a juny de 2022, així com a altres requisits, incloent la prohibició de repartiment de dividends i augment de retribucions del personal directiu. Les empreses també hauran d'estar al dia del pagament d'obligacions tributàries i no operar en paradisos fiscals.

Del total de 7.000 milions en ajudes directes, 2.000 es reserven per a Balears i Canàries, per ser les comunitats més dependents del turisme, un dels més afectats per les restriccions i la crisi. Els 5.000 milions restants aniran a la resta de comunitats autònomes.

Les ajudes seran gestionades per les comunitats autònomes i l'assignació dels fons es realitzarà seguint els mateixos criteris que els utilitzats per al REACT-EU: l'impacte de la pandèmia en el PIB de cada comunitat (un criteri que explica el 2/3 del repartiment), en la desocupació (2/9) i en l'atur entre treballadors dels 15 als 24 anys (1/9), i també va dedicar una ajuda especial per a les «regions ultraperifèriques». Amb aquests criteris, a Catalunya li corresponen un 17,1% dels 10.000 milions distribuïts.

Uns altres 3.000 milions es destinaran a l'alleujament financer de les empreses amb crèdits avalats per l'ICO. A partir de l'anàlisi que faci del client cada entitat financera, la primera línia de mesures inclou estendre el termini de venciment. La segona via serà la conversió del crèdit en participacions en el capital de les empreses, la qual cosa reforçarà la seva solvència, en reduir el seu deute. Com a mesura extrema s'inclou concedir ajudes directes per a reduir el finançament amb aval públic sol·licitada durant la pandèmia.

El Govern, que s'ho havia plantejat inicialment, va destacar la idea d'impulsar un mecanisme àgil i automàtic de concessió de quitacions en els crèdits a empreses avalats per l'ICO. Això hauria suposat una àmplia condonació de deutes en aquests préstecs amb les consegüents pèrdues multimilionàries. El mecanisme previst redueix les pèrdues possibles però l'executiu manté que el cost de les quitacions més limitades que finalment s'aprovin es reparteixi equitativament entre l'Estat i els bancs (l'aval públic cobreix entre el 70% i el 80%, segons els casos).Les línies d'avals de l'ICO han permès mobilitzar el 2020 més de 121.000 milions per a autònoms i empreses.

Fons per a mitjanes empreses

Aquest fons de recapitalització d'empreses afectades per la COVID, gestionat per la societat pública Cofides, servirà per a donar suport al capital a empreses mitjanes no vinculades als préstecs ICO, amb una dimensió major que les dels negocis que podran recórrer a les ajudes directes i inferior a les de les quals poden recórrer al fons per a empreses estratègiques dotat amb 10.000 milions, a la porta dels quals ja han anomenat la siderúrgica catalana Celsa, amb la petició de més de 700 milions; i ja ha atorgat suports a Air Europa o Dur Felguera, entre altres.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
L'últim El més llegit