L'Agència Tributària va informar ahir que desenvoluparà un pla d'acció, a partir d'un informe del Fons Monetari Internacional (FMI), amb propostes de millora en matèries com l'agilitació de les devolucions d'IVA i el temps de resolució de recursos de reposició.

D'acord amb l'Eina d'Avaluació i Diagnòstic de l'Administració Tributària (TADAT, per les seves sigles en anglès), un examen de l'acompliment de les administracions tributàries de l'FMI, en col·laboració amb altres organismes internacionals, l'Agència Tributària compta amb una «bona gestió» de riscos fiscals i control censal, fomenta de manera consistent el compliment voluntari i aconsegueix una adequada presentació i pagament dels impostos que gestiona.

L'eina TADAT avalua nou grans àrees d'acompliment, desglossades, al seu torn, en 28 indicadors, dels quals en més d'un 78% l'AEAT ha obtingut les puntuacions més altes (A o B), segons destaca el mateix organisme.

No obstant això, existeixen indicadors de la metodologia TADAT que porten a l'AEAT, depenent de cada supòsit, a establir un pla acció d'amb mesures de millora, o a sostenir la idoneïtat de les seves actuacions.