27 de març de 2021
27.03.2021
Diari de Girona

Invertir, gastant en manteniment

27.03.2021 | 00:33
Invertir, gastant en manteniment

En qualsevol empresa, gran o petita, hi ha algun tipus de maquinària implicada en l'operativa diària. I segur que has sentit el refrany «més val prevenir que curar». Doncs aquesta dita, traslladada a l'àmbit empresarial, es tradueix en un bon manteniment preventiu.

Les avaries són cares perquè produeixen:

1. Costos de reparació que inclouen despeses en materials, despeses de personal, despeses en serveis subcontractats, etc.

2. Danys en les màquines o instal·lacions, que en alguns casos suposa l'escurçament de la seva vida útil.

3. Pèrdues de producció ja que, d'una banda, es perd la quantitat de producte que s'ha obtingut amb tares conseqüència d'un mal funcionament i, d'altra, el trastorn de la planificació en endarrerir les entregues. I el més important, el mal servei si la situació afecta els clients.

4. Riscos per a les persones. En algunes ocasions, hi ha avaries que poden provocar accidents molt greus.

Cal distingir dos tipus de manteniment: el correctiu i el preventiu.

El correctiu és el de major cost i el que s'encarrega de reparar o realitzar alguna millora en la maquinària davant d'alguna urgència.

El manteniment preventiu és el que es realitza mitjançant inspeccions periòdiques, per tal de revisar l'estat de la maquinària i evitar futures avaries.

Algunes accions del manteniment preventiu són: ajustos, neteja, anàlisi, lubricació, calibratge, la petita reparació, canvis de peces, entre d'altres.

El manteniment preventiu es divideix en: manteniment programat, manteniment predictiu i manteniment d'oportunitat. El manteniment programat es caracteritza per realitzar-se en un determinat temps o quilometratge; el manteniment predictiu es realitza a través d'un seguiment que determina el moment en que cal realitzar-se l'esmentada manutenció i el manteniment d'oportunitat, com ho indica el seu nom es realitza aprofitant els períodes en què no s'utilitza l'objecte.

Els avantatges de realitzar un bon manteniment preventiu són:

1. El manteniment de la maquinària és més rendible a llarg termini que si de forma imminent hem de reparar una màquina que s'avaria.

2. El manteniment de maquinària periòdic i realitzat per bons professionals, evitarà les avaries imminents que paralitzen l'empresa. Si les màquines estan disponibles el major temps possible, se'ls pot treure el màxim rendiment.

3. Un adequat manteniment de maquinària afavoreix una millor previsió del pressupost de l'empresa.

4. Suposa un avantatge competitiu.

5. En evitar danys en maquinària i parades sorpresa, també evitem possibles accidents laborals amb el personal.

6. Descartem amb més probabilitat la possibilitat de produir i/o lliurar productes i/o serveis defectuosos o en mal estat.

Aquests són els passos per posar-ho en pràctica:

1. Defineix els teus objectius. Per exemple, reduir el cost del manteniment.

2. Determina un pressupost. Per exemple, el 70% del pressupost en un pla preventiu i la resta en manteniment correctiu.

3. Realitza un inventari dels equips que han de mantenir-se.

4. Revisa qualsevol tipus de manteniment anterior que s'hagi dut a terme en la teva empresa.

5. Informa't sobre les obligacions legals pel que fa a riscos laborals, llocs de treball i manteniment d'equips.

6. Reparteix els rols professionals corresponents.

7. Planifica el manteniment.

8. Executa el teu pla de manteniment.

9. Revisa el teu pla de tant en tant. Segur que, a base de l'experiència que vagis adquirint, podràs anar afegint millores.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook