El 1934, David Dodd i Benjamin Graham van publicar el llibre Security Analysis que amb el temps s'ha convertit en el pilar de la inversió «Value». Bàsicament van desenvolupar un mètode de valoració que tracta d'identificar companyies que estan infravalorades des d'un punt de vista fonamental. Tot i que actualment existeixen diferents vessants, podríem dir que la gestió Value consisteix a analitzar rigorosament les companyies, entendre els seus negocis, per a tractar de determinar el valor intrínsec de les mateixes. Després, aquest valor intrínsec es contrasta amb el seu preu de mercat per identificar si les empreses cotitzen amb descompte, si hi ha un marge de seguretat prou ampli com per representar una oportunitat d'inversió rendible.

Comprar companyies que estan infravalorades sembla una obvietat ja que tot gestor té com a objectiu aconseguir rendibilitats positives. No obstant això, la forma de aconseguir-ho no sempre és la mateixa. Hi ha gestors que tenen un enfocament «top-down» i gestors que primen el creixement dels beneficis de les empreses. Per la seva banda, la gestió Value ignora factors com el momentum o timing de mercat. A canvi, tracta de treure profit de situacions «irracionals» del mercat per invertir en empreses el valor serà reconegut amb el temps.

Per complementar la gestió Value, en els últims anys, ha sorgit un nou estil de gestió denominat «Quality» que es basa en la selecció de companyies d'alta qualitat. La definició de «companyies d'alta qualitat» varia significativament depenent de l'emissor d'aquesta definició.

Sota el meu punt de vista, les companyies amb elevada qualitat són aquelles empreses que combinen: Un bon model de negoci que generi resultats consistents en el temps; un bon equip gestor que s'anticipi als canvis i que gestioni de manera eficient; un sòlid balanç amb ràtios d'endeutament baixos i amb generació de caixa positiva.

La selecció de valors, enfocats a invertir en el llarg termini, busca resultats consistents unint companyies infravalorades amb companyies d'alta qualitat. Les dues definicions no són excloents, són complementàries i converteixen un valor en una bona oportunitat.

Un dels debats més controvertit dins de el món de les inversions en renda variable és la distinció entre companyies conegudes com accions valor (Value) i accions creixement (Growth). Aquest anàlisi molt interessant., el comentaré properament.