Espanya ha baixat quatre llocs en el rànquing mundial per contribució del turisme al PIB nacional, del vuitè a l'any previ a la covid-19 al dotzè el 2020, veient-se avançada per països com l'Índia, Mèxic, Austràlia i el Brasil, segons el Consell Mundial de viatges i Turisme (WTTC). L'impacte directe, indirecte i induït de la indústria turística en l'economia espanyola va ser de 63.350 milions d'euros el 2020, un 62,7% menys o 107.000 milions menys davantdels 170.000 milions de l'exercici anterior.

Així, Espanya va patir la major disminució d'entre els vint primers països del món, seguida de prop del Regne Unit (62,3%), així com la Xina (59,9%) o Turquia (54,2%), mentre que la menor va correspondre al Brasil (32,6%), Índia (36,3%) i el Japó (37%). D'aquesta manera, l'aportació del turisme al PIB d'Espanya va caure del 14,1% el 2019 al 5,9% l'any 2020.