L'UGT va alertar que l'any passat es van realitzar 320 milions d'hores extra, un 6,3% més que el 2019, que van afectar 731.000 assalariats, i va denunciar que gairebé la meitat no es van pagar, segons es desprèn d'un informe realitzat per l'organització sindical.

A més, segons va denunciar el sindicat, aquest frau laboral ha fet que els assalariats hagin deixat de percebre 2.500 milions d'euros i que la Seguretat Social hagi deixat de recaptar fins a 750 milions, prop d'un 1,6% del dèficit estimat aquest any.

«Tot això s'explica per l'augment desproporcionat de les hores extres en activitats altament feminitzades com l'educació, les activitats sanitàries i de serveis socials o les activitats de les llars i perquè les dones acaparen tres quartes parts de l'ocupació a temps parcial», segons UGT.

Tenint en compte l'ocupació, «les hores extres han augmentat allà on la pandèmia de coronavirus no ha impedit poder seguir treballant. Destaquen les ocupacions militars, els tècnics professionals científics i intel·lectuals i les ocupacions comptables, administratius i altres empleats d'oficina».

El sindicat va destacar que la reforma laboral portada a terme l'any 2012 és un dels factors que explica l'increment d'hores extra pel debilitament de la negociació col·lectiva i per l'increment de el poder discrecional de les empreses.