La Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) ha regularitzat la situació laboral de gairebé 30.000 persones treballadores de la llar gràcies al pla d'actuació que va llançar per a aquest col·lectiu, la primera fase del qual va finalitzar el passat 31 de març, segons va informar aquest divendres el Ministeri de treball i Economia Social.

La primera fase de la campanya inspectora i de sensibilització, el balanç definitiu de la qual s'ultimarà aquesta setmana, es dirigia a les persones ocupadores, oferint-los assistència tècnica i informació perquè procedissin a la regularització dels salaris que es trobessin per sota el salari mínim interprofessional (SMI), així com la correlativa regularització de les cotitzacions a la Seguretat Social.

Treball assenyala que, gràcies a l'enviament de 47.749 cartes alertant d'irregularitats en la situació salarial o de cotització, 28.904 persones treballadores de la llar, xifra que s'incrementarà en el balanç final de la campanya, han vist actualitzats els seus salaris i cotitzacions a la Seguretat Social. Les regularitzacions propiciades per la Inspecció suposen un increment de 6,5 milions d'euros al mes en salaris i de 5,5 milions d'euros al mes en bases de cotització, segons va ressaltar el Ministeri. Així, s'han adaptat a l'SMI més del 60% dels casos comunicats. S'activarà una segona fase d'actuació inspectora amb l'enviament de més cartes i abordant la regularització definitiva d'aquells casos en què persisteixin en errors o irregularitats.

L'objectiu de la campanya ha estat que la remuneració i, per tant, la base de cotització dels treballadors que integren el Sistema Especial d'Empleats de Llar, altament feminitzat, s'ajusti a la quantia actual de l'SMI: per jornada completa de 950 euros/mes en 14 pagues (1.108,33 euros al mes amb prorrateig de pagues extres), i per jornada per hores de 7,43 euros per hora.

En aquest sentit, Treball destaca que en el 97,5% dels casos regularitzats s'ha apujat el salari declarat i només en el 15% s'ha reduït la jornada declarada. El pla d'actuació ha donat prioritat a les denúncies presentades i comunicacions rebudes a la bústia de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.