Catalunya continua sent un pol atraient d'inversions productives des de l'estranger malgrat les incerteses i dificultats originades per la pandèmia. La Generalitat va aconseguir captar durant l'exercici del 2020 un total de 480 milions d'euros a través de la seva agència pública d'inversions, una quantia el 31% superior respecte a la irrupció del coronavirus. Així es deriva de les dades presentades ahir per el conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, en roda de premsa sobre l'activitat de l'agència ACCIÓ. El destí d'aquestes inversions va mutant amb els anys i pivota des de sectors tradicionalment motors de l'economia catalana, com l'acte, als vinculats a les noves tecnologies. És a dir, els fons es traslladen de la fàbrica tradicional al coworking.

«Malgrat ser un any molt complicat, podem presentar un resultat molt esperançador per a l'economia catalana», va afirmar elconsel. sler. Perquè ACCIÓ va aconseguir aquest passat 2020 la seva habitació millor balanç d'inversions des que es va posar en marxa, el 1985.

Des de l'agència pública han atret 77 projectes d'inversió productiva, que han creat o contribuït a mantenir un total de 3.422 llocs de treball. Els principals emissors d'aquestes inversions van ser França, el Regne Unit i el Japó, que entre les tres sumen gairebé quatre de cada deu euros captats per ACCIÓ. Tremosa va descartar que l'«efecte pandèmia» no s'hagi visibilitzat en les inversions del 2020 (tancades o decidides en els anys precedents), però sí que pugui llastrar els resultats del pròxim exercici. «Les expectatives són bones», va declarar, fiant la bonança del gruix de les futures inversions a l'aterratge dels fons europeus.

Noves tecnologies

El principal destí d'aquests desemborsaments van ser per a crear o fer créixer a companyies especialitzades en les noves tecnologies i la transformació digital. Fins al punt que un de cada tres euros captats des de ACCIÓ, enfront d'un de cada deu que van ser directament cap a l'automòbil.

Des del Departament d'Empresa han manifestat la seva voluntat d'incentivar per aquesta via una transició cap a una economia catalana que depengui menys de l'acte i més de sectors com la telefonia, la indústria dels videojocs, la logística o la química. «Són sectors de futur [...] que pretenem reforçar», ha declarat el conseller delegat de ACCIÓ, Joan Romero.