Les empreses no tenen cap obligació legal d'incloure en un ERTO els treballadors fixos discontinus, que quedarien emparats per altres mesures de protecció laboral. Així ho afirma una sentència d'un jutjat social de Palma, que es pronuncia sobre la demanda que van presentar quatre treballadores temporals, que van portar a la seva empresa davant els tribunals.

Les empleades demanaven que es declarés l'acomiadament, atès que l'any passat no havien estat cridades a treballar, com a conseqüència de la crisi i la falta d'activitat laboral provocada per l'estat d'alarma sanitària. El jutjat ha denegat la petició de les treballadores, perquè entén que l'empresa, dedicada al sector turístic, si no podia desenvolupar la seva activitat, estava justificat que no cridés a aquestes empleades, a pesar que portessin molts anys vinculades al negoci durant la temporada. El magistrat sentencia que l'empresa no estava obligada a incloure en l'ERTO a aquestes empleades. Però malgrat això, continua vigent la relació laboral entre l'empresari i els treballadors temporals, de tal forma que es rebutja la possibilitat de declarar l'acomiadament, la qual cosa hagués suposat l'aplicació d'indemnitzacions econòmiques.

No estar inclòs en un ERTO no suposa que el treballador es quedi sense protecció laboral. Des que l'Estat declarés l'estat d'alarma, com a conseqüència del contagi massiu del virus, es van adoptar una sèrie de mesures laborals perquè cap empleat es quedés sense ingressos econòmics. Aquesta declaració es va produir quan molts treballadors estaven acabant el seu període de desocupació i estaven pendents de ser citats de nou per a treballar en la nova temporada. No obstant això, moltes empreses turístiques, davant el fracàs de la temporada per la falta de clients, no van tenir capacitat de cridar a aquests empleats discontinus, que al no treballar la temporada, tampoc van cotitzar el temps suficient per a tornar a cobrar la desocupació.

Aquesta sentència, en certa forma, resol molts dubtes sobre la problemàtica laboral, tant per a les empreses, com per als empleats fixos discontinus, que ha generat l'estat d'alarma.

La pràctica totalitat de negocis dedicats a l'activitat turística en zones com Mallorca o la Costa Brava s'han vist afectats per una greu crisi, a causa de la falta de turistes, o perquè no se'ls permetia treballar. Alguns empleats discontinus van decidir demandar a les seves empreses, sol·licitant que es declarés l'acomiadament. Així, podien trencar la relació laboral amb l'empresa, en aquest cas turística, i iniciar una nova etapa de treball.