«Millorar el creixement de la productivitat impulsant la digitalització, la innovació i la inversió del capital tangible, així com la creació d'ocupacions d'alta qualitat, abordant els problemes estructurals del mercat laboral». Aquesta és la recepta de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) per a remuntar la crisi econòmica provocada per la pandèmia a Espanya. El think tank dels països rics assenyala a més les deficiències de l'economia espanyola anteriors al coronavirus i acrescudes per la seva arribada: un mercat laboral caracteritzat per una elevada desocupació, un capital humà poc qualificat, una forta disparitat entre regions i una gran proporció de treballadors amb contractes irregulars.

En el seu informe «Cap al creixement en 2021: donant forma a una recuperació vibrant», l'OCDE recomana a les autoritats espanyoles diverses reformes estructurals, entre elles, la posada en marxa d'«un sistema fiscal més eficaç que podria reduir les desigualtats, frenar la contaminació i les emissions i proporcionar finançament per a [posar en marxa] la reforma del mercat laboral, l'educació i la innovació». Això sí, segons l'organisme econòmic, tota pujada d'impostos haurà d'esperar fins que la recuperació econòmica estigui encarrilada i anar acompanyada de mecanismes compensatoris per a les llars més vulnerables.

Per a crear aquest «sistema fiscal més eficaç», l'OCDE proposa mesures específiques. D'una banda, l'informe recomana ampliar les bases impositives mitjançant la reducció de les exempcions en els impostos sobre la renda i reduir la utilització dels tipus d'IVA. Per un altre, aconsella augmentar a mitjà termini els impostos sobre els combustibles fòssils per a gravar les emissions de CO2, una mesura que hauria d'associar-se amb un dispositiu de redistribució per a evitar que les famílies amb menys ingressos es vegin perjudicades.

Renda, mercat i productivitat

La renda per càpita espanyola és un 27% inferior a la dels països més avançats de l'OCDE, la productivitat és un 19% més baixa i la desigualtat és major que en les economies avançades -el 20% de les llars més pobres suposa el 6,7% dels ingressos totals-.

En aquest escenari, la supressió de les regles autonòmiques i la creació d'un «veritable mercat únic» que no obstaculitzi ni alenteixi el creixement de les empreses, la creació d'ocupació i l'augment de la productivitat, serien mesures prioritàries.